Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Zamknij

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności IPPEZ za 2010 rokIPPEZ - bilans za 2010 r. (plik PDF)


IPPEZ - rachunek wyników za 2010 r. (PDF)

INFORMACJE NA TEMAT INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ (IPPEiZ)

1. Informacje ogólne:
Siedziba:  
00-764 Warszawa,  
ul. Sobieskiego 102 A l. 42, Dzielnica Mokotów, woj. Mazowieckie;
Adres:
00-002 Warszawa,   Dzielnica Śródmieście, woj. Mazowieckie; 
ul. Nowogrodzka 62a lok.315
tel./fax: (0 22) 474 15 22; (0 22) 474 15 23; 0 507 169 907
E-mail: ippez@ippez.org.pl; kontakt@prawapacjenta.eu
Strona WWW:  www.prawapacjenta.eu

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 4.11.2004 r.
Numer KRS: 0000220999
REGON: 140011587
NIP: 521 333 5187
Forma prawna: Fundacja
Nazwa banku i numer rachunku: BANK PEKAO S.A.   III Oddz. Warszawa 32 1240 1040 1111 0010 05226 8248 

2. Dane osób wchodzących w skład Zarządu:

ks. Arkadiusz Nowak - Prezes Zarządu
Magda Bojarska - Członek Zarządu
Igor Grzesiak - Członek Zarządu

3. Cel działalności IPPEiZ
Fundacja ustanowiona jest w celu upowszechniania tematów związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności:
1. Upowszechniania wśród społeczeństwa praw pacjentów i sposobów ich egzekucji.
2. Wspierania działań mających na celu poprawę przestrzegania praw pacjentów.
3. Propagowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i  postaw prozdrowotnych.
4. Wypracowywania i wspierania rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na ochronę zdrowia.

4. Zakres działalności statutowej

Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje następujące działania:
1. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych.
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia.
3. Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów.
4. Kształcenie oraz podnoszenie wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa.
5. Prowadzenie studiów i badań dotyczących tematyki związanej z prawami pacjenta i edukacją zdrowotną.
6. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
7. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
8. Działalność na rzecz budowy rozwiązań z zakresu tworzenia i respektowania praw pacjentów w Polsce.
9. Propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu.
10. Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla pacjentów i ich opiekunów.
11. Tworzenie raportów, analiz, opracowań.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej.
13. Inne formy działalności edukacyjnej

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.
Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.


DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2010 R.

KAMPANIE, AKCJE SPOŁECZNE


NAGRODY IMIENIA ŚWIĘTEGO KAMILA 2010

W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich 10 lutego w Warszawie zostały rozdane Nagrody Świętego Kamila. Na uroczystości obecny był Prymas Polski abp Henryk Muszyński, który  przywitał uczestników Gali, wiceminister zdrowia Jakub Szulc, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz przedstawiciele Sejmu i władz publicznych

Główną ideą nagrody, przyznawanej z okazji obchodzonego 11 lutego Światowego Dnia Chorego, jest przybliżanie i promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami.

Nagroda św. Kamila jest przyznawana co roku w innej dziedzinie medycyny; w 2010 została przyznana za opiekę na matką i dzieckiem.

Laureatem jest dyrektor Kliniki Położnictwa i Kliniki Zdrowia Kobiety w Szpitalu Medicover w Warszawie, prof. Krzysztof Tomasz Niemiec. Wyróżniono go za "wieloletnie zaangażowanie w tworzenie i wdrażanie w Polsce światowych standardów opieki medycznej nad kobietami zarażonymi HIV i ich dziećmi oraz za życzliwość i serce okazywane pacjentkom w codziennej pracy".

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali: prof. Jadwiga Moll oraz prof. Jacek Moll za "wieloletnią ofiarną służbę dla dobra chorych dzieci, godną naśladowania szlachetną postawę lekarza oraz całokształt dorobku naukowego". Uhonorowana została też Alicja Szewczyk za "codzienny trud pracy pielęgniarskiej, ponadprzeciętne zaangażowanie oraz podjęte działania edukacyjne w dziedzinie diabetologii dziecięcej"

W kategorii instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorem opieki na chorymi i rodzinami nagrodzono Fundację "Rodzić po Ludzku" za "wieloletnią działalność Fundacji, nacechowaną determinacją w dążeniu do poprawy sytuacji rodzących matek i ich dzieci oraz podjęte w tym celu społeczne akcje edukacyjne".

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Fundacja "Pro-Vita" za "nieprzeciętne zaangażowanie i podjęcie trudu walki o godne warunki życia samotnych matek i ich dzieci oraz skuteczność w realizowaniu swojej misji" i Stowarzyszenie "Po pierwsze rodzina" za "ofiarną, codzienną pracę dla dobra ciężko chorych dzieci i ich rodzin oraz pełną empatii postawę osób, które połączył wspólny cel".

W kategorii środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego, promujący edukację zdrowotną i społeczną, nagrodzono Katarzynę Pinkosz za "osobiste i twórcze zaangażowanie w propagowanie wiedzy o zdrowiu matki i dziecka, dziennikarską rzetelność oraz profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego".

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Joanna Szulc za "promowanie wiedzy o zdrowiu matki i dziecka" oraz Małgorzata Foremniak za "miłość do bliźniego, osobiste zaangażowanie i empatię wobec cierpiących dzieci oraz godną naśladowania szlachetną postawę wolontariusza".

Zostały też wręczone trzy nagrody specjalne. Otrzymały je: Fundacja TVN "Nie jesteś Sam" za "wieloletnie szlachetne zaangażowanie w realizację projektów dla dobra dzieci oraz wyjątkową skuteczność w propagowaniu idei dobroczynności"; Fundacja "Porozumienie bez Barier" i Danuta Postolska za "profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego, wieloletni osobisty i twórczy wkład w edukację zdrowotną oraz wrażliwość na los chorych".

Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Zakonu Kamilianów i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w 2007 roku, jest przyznawana z okazji Światowego Dnia Chorego.


KAMPANIA „LECZYĆ PO LUDZKU”

W roku 2010 Instytut wraz z Gazetą Wyborczą kontynuował rozpoczętą w listopadzie 2009 roku kampanię „Leczyć po ludzku”. W 2010 roku ukazało się pięć odsłon kampanii (w lutym, kwietniu, czerwcu, wrześniu i grudniu). 

Na kampanię składały się wywiady z liderami opinii w ochronie zdrowia (przeprowadzone przez dziennikarzy GW), reportaże redakcyjne i listy od czytelników.

W lutym cykl artykułów poświęcony był głównie kolejkom i problemom pacjentów w dostaniu się do lekarzy specjalistów. Przedstawiono powody przez które tworzą się kolejki oraz kilka pomysłów rozwiązań np. kary dla pacjentów, którzy nie przychodzą na wizytę, dopłaty do wizyt itd..

Kwietniowa odsłona cyklu była poświęcona ratownictwu medycznemu i ostrym dyżurom.

W czerwcu cykl artykułów poświęcony był chorobom przewlekłym takim jak cukrzyca, astma, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, POChP. Poruszono kwestię niestosowania się pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe do zaleceń lekarzy. Przekonywano, że odpowiednia dieta i zwiększenie aktywności fizycznej, może przyczynić się do nie wystąpienia choroby przewlekłej lub opóźnienia jej pojawienia się. 

Wrześniowa odsłona cyklu była poświecona chorobom nowotworowym. Artykuły dotyczyły walki pacjentów z tą choroba, odpowiadały na pytania skąd się bierze rak i jak się go ustrzec, jak się leczy nowotwory w Polsce .

W grudniu artykuły dotyczyły pediatrii. Opisano problemy z jakimi boryka się teraz młodzież (skolioza, nadwaga, próchnica), a które są  wynikiem zniknięcia ze szkół lekarzy w 1999 r. Dość szeroko omówiono sytuację rodziców chcących czuwać przy dziecku w szpitalu oraz  niekiedy wynikające z tego konflikty z personelem medycznym. Jeden artykuł poświęcono obowiązkowym szczepieniom dzieci.

Poradniki

W 2010 roku wraz z cyklami artykułów ukazały się 4 poradniki dla pacjentów: 

1. „Poradnik świadomego pacjenta – gdzie po pomoc”,

W  „Poradniku świadomego pacjenta – gdzie po pomoc” pacjent mógł znaleźć następujące informacje:
1. Kiedy zapisać się na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu
2. Kiedy skorzystać z nocnej pomocy lekarskiej
3. Kiedy wezwać pogotowie
4. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić
5. Prawnik dr Dorota Karkowska (ekspert Instytutu Praw Pacjenta  i Edukacji Zdrowotnej) radzi: Co trzeba wiedzieć o pogotowiu
6. Jakie są objawy udaru mózgu i zawału serca oraz jak udzielić w tych przypadkach pierwszej pomocy (masaż serca, sztuczne oddychanie)
7. Numery alarmowe Pogotowia Ratunkowego, Straży pożarnej, Policji, Warszawskiej informacji o wypadkach, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Informacji medycznej
8. Przykładowe pytania jakie pacjent może zadać lekarzowi w trakcie wizyty, przed badaniem, przed operacją
9. Obowiązki pacjenta
10. Kalendarz badań profilaktycznych

2. „Poradnik Pacjenta – choroby przewlekłe”

W poradniku tym pacjent mógł znaleźć informacje dotyczące następujacych chorób: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, miażdżyca  – jakie są ich rodzaje, czynniki ryzyka, objawy, jak wygląda leczenie i powikłania oraz profilaktyka. Ponadto poradnik zawierał przykładowe pytania jakie pacjent może zadać lekarzowi i 10 rad dla lekarza, przykładowy jadłospis dla osób przewlekle chorych oraz namiary na organizacje wspierające chorych przewlekle.

3. Poradnik – Choroba nowotworowa i co dalej

W poradniku o chorobach nowotworowych zamieszczono informacje o tym skąd się biorą nowotwory, które z nich można dziś skutecznie leczyć  przy wczesnym rozpoznaniu, jak często się badać, jakie są metody walki z nowotworami, co jeść aby właściwie się odżywiać, jak sobie radzić ze stresem oraz jak wspierać osobę chorą na nowotwór. Zamieszczono także wykaz placówek i instytucji świadczących pomoc informacyjną i wsparcie.

4. Kiedy zachoruje dziecko – poradnik dla małych pacjentów i ich rodziców

W poradniku omówiono podstawowe prawa małego pacjenta takie jak: prawo do informacji i wyrażenia zgody, prawo do poszanowania intymności i godności, prawo do odwiedzin i dodatkowej opieki, prawo do poufności. Ponadto omówiono prawa rodzica chorego dziecka, zwolnienia i zasiłki na chore dzieci, sytuację rodziców, którym dopiero co urodziło się dziecko. Poradnik zawiera także listę placówek i instytucji, które świadczą pomoc informacyjną i wsparcie.


KAMPANIA „PRAWA PACJENTA MOJE PRAWA”

W 2010 roku w ramach Kampanii „Prawa Pacjenta Moje Prawa” wydrukowano i redystrybuowano ponad 50 tys. broszur do blisko 2200 zakładów opieki zdrowotnej na terenie całej Polski.


KAMPANIA „CUKRZYCA TO NIE TYLKO CUKIER” - KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ

Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, na zlecenie Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą, TNS OBOP przeprowadził badanie, z którego wyłonił się społeczny obraz cukrzycy w Polsce.

Szacuje się, że w Polsce  na cukrzycę cierpi ok. 2,5 miliona ludzi co stanowi ok. 6 proc. populacji.  Prawdopodobne u ok. 30 proc. z nich choroba nie została zdiagnozowana a co za tym idzie – nie jest leczona..

Wśród osób biorących udział w badaniu ponad połowę stanowiły osoby, które chorują na cukrzycę dłużej niż 10 lat. W większości przypadków rozpoznanie choroby było przypadkowe – podczas rutynowej lub kontrolnej wizyty u lekarza.

Kim jest polski pacjent z cukrzycą ?
Statystyczny chory na cukrzycę w naszym kraju to osoba między 50. a 70. rokiem życia, posiadająca wykształcenie średnie, będąca rencistą lub emerytem, mieszkająca  w małym mieście do 50 tysięcy mieszkańców. Częściej jest to kobieta niż mężczyzna. Połowa pacjentów, która wzięła udział w badaniach to osoby, choruje na cukrzycę dłużej niż 10 lat.

W większości wypadków rozpoznanie cukrzycy u badanych było przypadkowe i następowało podczas rutynowej bądź kontrolnej wizyty u lekarza (36%) oraz pobytu w szpitalu związanego z inną dolegliwością (21%). Blisko połowa respondentów (48%) używa tabletek przeciwcukrzycowych. Co czwarty (28%) insuliny lub równocześnie insuliny i tabletek (24%). Co piąty badany stawia głównie na dietę i wysiłek fizyczny (18%).

Wnioski
Pierwszym nasuwającym się wnioskiem jest natychmiastowe podjecie działań interwencyjnych. Należy przeprowadzić działania edukacyjne i profilaktyczne skierowane zarówno do osób zdrowych jak i już chorujących na cukrzycę. Wczesna diagnoza oraz odpowiednia opieka nad pacjentem z cukrzycą (np.: odpowiednie wyedukowanie go w sprawach mierzenia cukru, podawania leków lub insuliny, regularnej kontroli swojego zdrowia, odpowiedniej diety itd.) pozwolą zmniejszyć koszty leczenia poprzez zapobieganie występowania kosztownych powikłań. 

Badanie:
TNS OBOP, wrzesień 2010 roku, badania ilościowe techniką CAPI, w dwóch falach na reprezentatywnej grupie 2010 Polaków w wieku powyżej 15 lat. Badanie realizowane w ramach dwóch kolejnych fal, dla n=1005 w pierwszej fali i dla n=1005 w drugiej fali; badania jakościowe zostały przeprowadzone w październiku br. techniką ankiety na losowej próbie 435 chorych na cukrzycę.


KAMPANIA BIAŁACZKA – SPRAWDŹ CZY NIE WESZŁA CI W KREW”
KONFERENCJA PRASOWA  „DIAGNOZA: BIAŁACZKA...”– WARSZAWA, 5 października 2010 R.

5 października 2010 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt.: „Diagnoza: białaczka…”, zorganizowana w ramach trwającej od prawie dwóch lat społecznej kampanii edukacyjnej pt. „Białaczka – sprawdź czy nie weszła ci w krew” realizowanej przez Fundację Urszuli Jaworskiej i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. 

W konferencji prasowej udział wzięli m.in.: Anna Kamińska – Dyrektor Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia, Jacek Paszkiewicz – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak – Krajowy Konsultant ds. Hematologii, prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, prof. dr hab. med. Jerzy Hołowiecki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), mgr Mariola Kosowicz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, COI  im. Marii SkłodowskiejCurie w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli również: Partnerzy Kampanii, goście specjalni popierający kampanię, a wśród nich Kayah i Doda (Dorota Rabczewska), pacjenci chorzy na białaczkę oraz przedstawiciele mediów.

Gospodarzami spotkania byli: Urszula Jaworska – założycielka Fundacji Urszuli Jaworskiej i ks. Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

W trakcie konferencji przypomniano znaczenie regularnego wykonywania morfologii krwi jako podstawowego badania diagnostycznego oraz zwrócono uwagę na konieczność przywrócenia tego badania do pakietu badań obowiązkowych zlecanych przez lekarza medycyny pracy. Zaprezentowano ilościowe dane dotyczące przeprowadzonych badań morfologicznych na przestrzeni ostatnich 4 lat, z których wynika, że Polacy coraz chętniej wykonują morfologię krwi. Świadczy to o rosnącej świadomości społeczeństwa polskiego w tym zakresie. W trakcie konferencji wyemitowano również  reportaż z udziałem osób chorych na białaczkę.

Eksperci dyskutowali na temat warunków skutecznego leczenia. Podkreślili, jak ważne w tym procesie jest przestrzeganie przez pacjenta zaleceń lekarza dotyczących terapii, wsparcie ze strony rodziny, poprawa jakości życia. Podsumowali dotychczasowe działania w ramach kampanii oraz poinformowali o kontynuacji w formie Szkoły Życia z Przewlekłą Białaczką Szpikową. Po konferencji uczestnicy mieli możliwość wykonania bezpłatnej morfologii krwi wraz z rozmazem. 


PIKNIK ZDROWOTNY W TARNOWSKICH GÓRACH – 18 lipca 2010 r.

Dnia 18 lipca w Tarnowskich Górach odbył się II festyn prozdrowotny organizowany przez Zakon Ojców Kamilianów oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W czasie festynu mieszkańcy Tarnowskich Gór i okolic mieli możliwość skorzystania z bezpłatnej diagnostyki w Kardiologicznej Poradni Servier. Przez cały dzień przebadanych zostało ponad 200 osób, którym wykonano m.in. 12 badań Echo serca, 9 EKG oraz 20 konsultacji lekarskich. Wśród przebadanych znalazły się również osoby, które potrzebowały natychmiastowej interwencji lekarskiej. Poza badaniami z zakresu kardiologii uczestnicy festynu mogli także zmierzyć poziom cukru we krwi, cholesterol oraz wykonać morfologię krwi. Podczas festynu zapewnione były liczne atrakcje zachęcające do aktywnego i zdrowego trybu życia. Wydarzeniem dnia był wieczorny koncert Pani Ireny Jarockiej.     


PROJEKT EDUKACYJNY „AKADEMIA PACJENTA”- III EDYCJA 

IV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI PACJENTÓW, 10-11 luty  2010 r., WARSZAWA  - (DEBATA Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTWA ZDROWIA ORAZ PREZESEM NFZ)

Konferencja rozpoczęła się wykładem ministra Marka Twardowskiego pt.: ,,Zasady polityki lekowej Ministerstwa Zdrowia”. W dalszej części spotkania dołączyli  Pan Jakub Szulc  – Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia oraz Pan Jacek Paszkiewicz – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Spotkanie miało charakter debaty. Liderzy organizacji pacjentów mieli szanse zadać swoje pytania przedstawicielowi Ministerstwa Zdrowia i prezesowi NFZ i zwrócić im uwagę na największe problemy z jakimi borykają się w swojej codziennej działalności.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli okazję spotkać się z przedstawicielem biura Rzecznika Praw Pacjenta, który opowiedział o działalności Rzecznika Praw Pacjenta oraz przybliżył prawa pacjenta zapisane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wśród wykładów zaplanowanych na drugi dzień konferencji znalazły się także wykłady: wykład dr Doroty Karkowskiej pt.: ,,Bezpieczeństwo pacjenta. Poszukiwanie polskiego modelu rekompensaty szkód” oraz  wykład dr Pawła Trzcińskiego pt. ,,Edukacja Zdrowotna. Program – Żyj zdrowo, lecz się odpowiedzialnie”. Na zakończenie Konferencji Magda Bojarska, reprezentująca Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, przedstawiła krótki raport z działalności Instytutu w roku poprzednim.


WARSZTATY DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW (W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA PACJENTA”), 23-24  kwietnia  2010 R., WARSZAWA 

W dniach 23-24 kwietnia w Warszawie odbyło się pierwsze w tej edycji szkolenie dla organizacji pacjentów w ramach projektu "Akademia Pacjenta", organizowanego już trzeci rok przez Instutut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Szkolenie w całości poświęcone było prawom pacjenta w systemie opieki zdrowotnej. 

Pierwszego dnia przedstawiciele około czterdziestu organizacji pacjentów wysłuchali wykładów:
 - Krystyny Barbary Kozłowskiej, Rzecznika Praw Pacjenta, na temat funkcjonowania biura Rzecznika Praw Pacjenta
 - dr Doroty Karkowskiej na temat "Prawa Pacjenta - wybrane zagadnienia"
 - Katarzyny Sabiłło, prezesa Fundacji Lege Pharmaciae, na temat zasad refundacyjnych i świadczeń gwarantowanych według znowelizowanej  ustawy „koszykowej”

Drugi dzień był poświecony warsztatom na temat ogólnych praw pacjentów. Spotkania prowadzili ówcześni rzecznicy praw pacjenta przy oddziałach NFZ w Małopolsce i na Podkarpaciu.


WARSZTATY DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW (W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA PACJENTA”), 11-12 czerwca 2010 R., WARSZAWA 

Uczestnicy projektu „Akademia Pacjenta” w dniach 11-12 czerwca 2010 r. wzięli udział w kolejnym warsztacie. Tematem spotkania było „Zarządzanie organizacją w kontekście zdobywania środków finansowych na działalność. 

Przedstawiciele około czterdziestu organizacji pacjentów przez dwa dni pracowali w dwóch grupach, prowadzonych przez doświadczonych trenerów z firmy Invent. Jak wynika z ankiet ewaluacyjnych, praca w dwóch grupach szkoleniowych dała uczestnikom dużą dawkę wiedzy, nowe umiejętności, możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i wiele satysfakcji.  Uczestnicy zastanawiali się nad celami swoich stowarzyszeń, uczyli się planować i wyznaczać strategię działania oraz robić analizę otoczenia organizacji. Druga część warsztatów poświęcona była źródłom finansowania organizacji.


WARSZTATY DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW (W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA PACJENTA”),    22-23 października 2010 R. , WARSZAWA 

W dniach 22-23 października w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie dla organizacji pacjentów w ramach cyklu "Akademia Pacjenta. Szkolenie w całości poświęcone było zasadom aplikowania i przygotowywania projektów.

Uczestnicy warsztatów przez dwa dni pracowali w dwóch grupach, prowadzonych przez doświadczonych trenerów z firmy Invent. W trakcie warsztatów uczyli się, jak prawidłowo planować projekt w kontekście aplikowania o środki, jak formułować jego cele, planować działania, budżet i koszty, jak prawidłowo wypełniać wniosek i na co zwracać szczególną uwagę przy jego wypełnianiu. 


WARSZTATY DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW (W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA PACJENTA”),    17-18 grudnia  2010 R. , WARSZAWA 

W dniach 17-18 grudnia w Warszawie odbyło się ostatnie już w tym roku szkolenie dla organizacji pacjentów w ramach cyklu "Akademia Pacjenta". Szkolenie w całości poświęcone było zasadom komunikacji z otoczeniem, promocji organizacji oraz pozyskiwaniu sponsorów.

Uczestnicy warsztatów przez dwa dni pracowali w dwóch grupach, prowadzonych przez doświadczonych trenerów z firmy Invent. W trakcie warsztatów uczyli się komunikacji i współpracy z odbiorcami, promocji organizacji i pozyskiwania sponsorów.

Warsztaty zakończone zostały wręczeniem certyfikatów uczestnictwa w projekcie.


PORTAL INTERNETOWY WWW.PRAWAPACJENTA.EU

Portal internetowy skierowany jest do organizacji zrzeszających pacjentów i do samych osób chorych. Zawiera aktualne informacje z zakresu systemu opieki zdrowotnej w Polsce, praw pacjenta, prawa medycznego, akcji i kampanii społeczno- edukacyjnych oraz bazę organizacji i stowarzyszeń pacjentów. Ponadto prezentuje działalność Instytutu. 

Portal jest systematycznie aktualizowany i udoskonalany–  zarówno pod względem merytorycznym, jak i technologicznym.
• Działy serwisu systematycznie aktualizowane:
Przepisy prawne  – dodano 44 nowe informacje (akty prawne, prasa prawnicza, orzeczenia sądowe, forum ekspertów)
Baza organizacji – baza w ciągu roku powiększyła się o 188 nowych organizacji
Aktualności – dodano 230 nowych informacji
Aktualności organizacji pacjentów – dodano 68nowych informacji
Edukacja zdrowotna – dodano 31 nowych informacji
FAQ (najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi z internetowej Poradni Prawnej) - dodano 43 nowe informacje;
• Współpraca z innymi portalami: Forumzdrowia.pl, Ogólnopolski Portal Prawa Medycznego „Prawoimedycyna.pl”, portal Ngo.pl. Ponadto portal korzysta z zawartości stron internetowych organizacji pacjentów, które zapisane są w bazie. Dzięki temu promuje inicjatywy stowarzyszeń;
• Statystyki wejścia na stronę- średnio 800-900  wejść dziennie,
• Średnia miesięczna liczba odsłon serwisu – 47 500
• Pozycja słów kluczowych w najpopularniejszej wyszukiwarce Google.pl:
Rzecznik praw pacjenta- pozycja 2, 3 i 4
Prawa pacjenta – pozycja 1 i 2
Stowarzyszenia pacjentów – pozycja 3, 4 i 16

Rozwój technologiczny portalu:

W styczniu 2010 r. wprowadzono nową strukturę i grafikę strony głównej portalu. Strona została odświeżona, jej nowy układ jest bardziej przejrzysty, bardziej atrakcyjny a przede wszystkim bardziej funkcjonalny i dostępny dla odbiorów. 

W sierpniu 2010 roku serwis został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (słabowidzących i niedosłyszących). W maju 2010 roku został przeprowadzony audyt serwisu pod kątem jego dostępności dla osób niepełnosprawnych. Audytu dokonała Fundacja Widzialni. Ze względu na ograniczone fundusze Instytutu  zostały wprowadzone tylko niezbędne zmiany (poprawiono tzw. błędy krytyczne – opisano linki pozwalające odczytać je programom dla osób słabowidzących, poprawiono kontrast menu itd.). Dalsze poprawki, mające charakter ulepszania serwisu, zostaną wprowadzone w przyszłości.


PORADNIA PRAW PACJENTA

Poradnia internetowa 

W ramach portalu funkcjonuje internetowa bezpłatna Poradnia Prawna dla pacjentów. Dział ten oferuje mechanizm zadawania pytań do ekspertów i publikowania odpowiedzi na te pytania. W 2010 r. udzielono 754 porad prawnych, co daje średnią 63 porady miesięcznie a więc więcej niż 36 zakładanych.

Poprzez portal prowadzone jest darmowe poradnictwo prawne skierowane do pacjentów. Pytania od pacjentów dotyczyły najczęściej kwestii związanych dostępem do świadczeń zdrowotnych oraz z przestrzeganiem praw pacjenta. Najwięcej pytań otrzymaliśmy od pacjentów korzystających z opieki specjalistycznej i szpitalnej, od pacjentów z chorobami przewlekłymi, a także kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci. Pytania często poruszały kwestie z zakresu dostępu do dokumentacji medycznej, wypisu ze szpitala, wystawiania skierowań na badania i opieki nad dziećmi i osobami starszymi oraz odszkodowań za błędy medyczne.

Pomoc doradców polega na przedstawianiu opinii i propozycji rozwiązań prawnych dotyczących postępowania przed różnymi organami i instytucjami w kwestii naruszenia praw pacjenta oraz praw ubezpieczonego. Porad udzielają specjaliści z zakresu prawa medycznego i zdrowia publicznego.  

Zainteresowani uzyskaniem pomocy prawnej wypełniają formularz zgłoszeniowy on-line, dostępny na stronie www.prawapacjenta.eu lub zgłaszają pytanie telefonicznie, listownie lub e-mailowo. 

Poradnia:
- udziela informacji oraz odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczące systemu ochrony zdrowia
- przedstawia opinie i opracowywania projektów pism procesowych w postępowaniu przed różnymi
organami państwowymi w kwestii naruszenia praw pacjenta
- wskazuje tryb interwencyjny w przypadku naruszenia praw pacjenta na obszarze działania danego Oddziału NFZ. 

Porady prawne w siedzibie Instytutu

W pierwszych dwóch kwartałach 2010 roku Poradnia Praw Pacjenta poszerzyła swoją działalność o dyżury Radcy Prawnej. Pacjenci umawiali się telefonicznie na ok. 40-minutowe spotkanie w Instytucie lub na poradę telefoniczną. Od stycznia do czerwca 2010 roku. odbyło się 11 dyżurów - udzielono 62 porad (z czego 40 porad osobistych oraz 22 porady telefoniczne).  Osoby najczęściej zgłaszały się z problemem uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne. 


PROJEKT  „AKADEMIA PRAW PACJENTA”

Akademia Praw Pacjenta to projekt edukacyjny realizowany przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych skierowany do kadry pielęgniarskiej oraz pielęgniarek/położnych pełniących funkcję pełnomocników ds. jakości ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących w obszarze psychiatrii, opieki paliatywnej oraz opieki długoterminowej. 

Wykonywanie zawodu medycznego wymaga nie tylko doświadczenia i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, ale również znajomości reguł obowiązującego prawa medycznego. Zmieniające się przepisy prawa i orzecznictwo sądowe oraz wzrost świadomości prawnej społeczeństwa polskiego przekłada się na wzrastającą ilość pozwów i roszczeń zarówno pacjentów jak i ich rodzin w stosunku do personelu medycznego. 

Przedmiotem szkolenia  są prawa pacjenta, obowiązki pielęgniarki/położnej, oraz związana z tym odpowiedzialność prawna w razie naruszenia tych praw. Problem ten jest szczególnie ważny, ponieważ  w powstałym od 1999 r. systemie ochrony zdrowia, zakłady opieki zdrowotnej uzyskały osobowość prawną i same ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom oraz – bardzo często pielęgniarki/położne przestają być pracownikami tych zakładów, a stają się przedsiębiorcami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na tzw. kontraktach. Rozwija się prywatna praktyka, powstają niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, niekiedy pielęgniarki/położne świadczą usługi w pomieszczeniach szpitalnych, jako „niezależni kontrahenci”. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują niezbędną wiedzę w zakresie prawnych stosunków pomiędzy pacjentem a pielęgniarką/położną, z uwzględnieniem specyfiki miejsca wykonywania zawodu. Przekazana zostaje wiedza na temat roli pielęgniarki/położnej w zakresie obowiązku informacji o prawach pacjenta. Szkolenie stanowi bardzo dobre przygotowanie teoretyczne dla dalszej samodzielnej pracy zawodowej. Szkolenia odbywają się w systemie dwudniowych zjazdów, podczas których uczestnicy biorą  udział w wykładach i zajęciach warsztatowych. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu wystawiony przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.  

W 2010 roku odbyły się trzy moduły warsztatów, w których udział wzięło 114 uczestników z całej Polski.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, WARSZTATACH, SEMINARIACH


KONFERENCJA PRASOWA STOWARZYSZENIA POLSKIE AMAZONKI RUCH SPOŁECZNY, WARSZAWA, 28 kwietnia 2010 R
.

W środę 28 kwietnia 2010 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Wśród zaproszonych gości byli między innymi:  Elżbieta Kozik ( Pomysłodawczyni i Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum,  Ks. Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Krystyna Barbara Kozłowska – Rzecznik Praw Pacjenta, dr n. prawn.  Dorota Karkowska – Katedra Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki; Ekspert w dziedzinie praw pacjenta, doc. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi w Centrum Onkologii w Warszawie, Irena Santor i Krystyna Kofta.

Pierwsza część konferencji poświęcona byłą przedstawieniu Ruchu, jego strony internetowej oraz pomysłów na działanie. W drugiej części konferencji głos zabrali zaproszeni goście, którzy popierają działalność Ruchu:

Ksiądz Arkadiusz Nowak mówił o Straży obywatelskiej, działaniach na rzecz przyjaznego ustawodawstwa oraz monitorowaniu wdrażania nowych regulacji w polskie realia. 

Krystyna Barbara Kozłowska – Rzecznik Praw Pacjenta, wspomniała, że jednym z zadań Rzecznika jest analiza i wskazywanie zagrożonych obszarów. Informacje, które zostaną przekazane Rzecznikowi przez Ruch mogą poprawić sytuację pacjenta w Polsce.

Dr n. praw. Dorota Karkowska, mówiła o poszanowaniu prawa pacjenta do godności, intymności, informacji i leczenia bez bólu. Dr Karkowska podkreśliła, że każdy ma prawo do powszechnej informacji i że, dobrze poinformowany pacjent to „lepszy pacjent”, pacjent, który czuje się bezpieczniej. Niektóre szpitale ze względów organizacyjnych ograniczają prawo pacjenta do dodatkowej opieki ze strony osoby bliskiej pacjentowi. Powinien zostać określony status osoby bliskiej, na ile może ona przebywać z pacjentem, tak, żeby na każdym etapie choroby pacjentowi mogła towarzyszyć osoba bliska. Szpital powinien to pacjentowi umożliwić.


SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU „OCENIAJĄC PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA – AUDYT OBYWATELSKI”, BRUKSELA 4-5 maja 2010 R.

W dniach 4 i 5 maja w Brukseli miało miejsce szkolenie w ramach projektu „Oceniając przestrzeganie praw pacjenta – audyt obywatelski”. Celem projektu jest zbadanie sytuacji w zakresie respektowania praw pacjenta w poszczególnych krajach członkowskich UE. 

Badaniu poddane zostaną wybrane szpitale publiczne. Planowane jest również przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami administracji centralnej pod kątem przestrzegania praw pacjenta na poziomie państwa, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów prawa danego kraju, oraz badania postrzegania obszaru praw pacjenta przez liderów organizacji pacjenckich. Projekt koordynuje włoska organizacji Active Citizenship Network, która była inicjatorem stworzenia Europejskiej Karty Praw Pacjenta i jest promotorem obchodów w dniu 18 kwietnia Europejskiego Dnia Praw Pacjenta. Projekt obywatelskiego audytu praw pacjenta uzyskał poparcie Komitetu Społeczno-Ekonomicznego UE, w którego siedzibie odbyło się szkolenie. Szkolenie poświęcone było opracowaniu metodologii badania i przygotowaniu kwestionariuszy. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pacjenckich i obywatelskich z 29 krajów UE. Polskę reprezentowała Magda Bojarska z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. 


BADANIE – OBYWATELSKI AUDYT PRZESTRZEGANIA PRAW PACJENTA

Kontynuacją majowego szkolenia zorganizowanego przez ACN w Brukseli było przeprowadzenie przez Instytut audytu obywatelskiego dot. poziomu przestrzegania praw pacjenta. Audyt ten prowadzony był przez organizacje uczestniczące w projekcie we wszystkich krajach UE. W Polsce badanie przeprowadzone zostało w 5 publicznych szpitalach, 1 organizacji pacjenckiej oraz w ministerstwie zdrowia.

Ankietę wypełniły następujące placówki medyczne:
- Szpital Wolski w Warszawie
- Szpital Kliniczny im. Dzieciątka Jezus w Warszawie
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Warszawie (ul. Banacha)
- Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Badanie przestrzegania praw pacjenta składało się z 2 części: kwestionariusza, który wypełniały osoby z zarządu szpitala, oraz z części dot. obserwacji bezpośredniej, przeprowadzanej przez ankieterów. 

Badanie przeprowadzone zostało również w organizacji pacjenckiej – Stowarzyszeniu Amazonek Warszawa-Centrum. Kwestionariusz wypełniły też 2 instytucje publiczne: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego. 

Wyniki badania zostały przekazane on-line koordynującej projekt organizacji ACN, która opracuje raport a badania. Raport zostanie przedstawiony podczas konferencji z okazji Europejskiego Dnia Praw Pacjenta, w dniach 11-12 kwietnia 2011r., w Parlamencie Europejskim w Brukseli. 


KONFERENCJA PT: „4TY EUROPEJSKI DZIEŃ PRAW PACJENTA 2010 – OBYWATELE JAKO CEL POLITYKI ZDROWOTNEJ UE”, PARLAMENT EUROPEJSKI, STRASBURG, 6 maja 2010 R.

W dniu 6 maja w Parlamencie Europejskim (PE) w Brukseli odbyła się konferencja pt.: „4ty Europejski Dzień Praw Pacjenta 2010 - Obywatele jako cel polityki zdrowotnej UE”, z udziałem posłów PE i urzędników KOMISJI Europejskiej (KE), wielu europejskich instytucji i organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia oraz grup pacjenckich. Ogółem uczestniczyło ponad 100 osób. Konferencję otworzył p. Gianni Pitella, MEP, wice-przewodniczący PE. Obrady zakończyły się propozycją przyjęcia Deklaracji zawierającej apel do Parlamentu Europejskiego o przyjęcie daty 1 kwietnia za oficjalną datę obchodów Europejskiego Dnia Praw Pacjenta. W Deklaracji znajduje się też wezwanie do KE i Państw Członkowskich o zwiększenie nacisku na przestrzeganie praw pacjentów, na promocję tych praw, edukację społeczeństw w tym zakresie oraz zapewnienie udziału obywateli w podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony zdrowia i realizację polityki zdrowotnej, w której najważniejszych i głównym podmiotem będzie pacjent. Polskę reprezentowała Magda Bojarska z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.


I SPOTKANIE FORUM PROMOCJI ZDROWIA KOBIET, WARSZAWA, 13 maja 2010 R.

13 maja w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Forum Promocji Zdrowia Kobiet zorganizowane przez Fundację MSD Dla Zdrowia Kobiet. Wzięli w nim udział m.in. eksperci do spraw komunikacji, przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, polityki, samorządów i instytucji publicznych. Gościem specjalnym konferencji była Hildrun Sundseth, członek zarządu Europejskiego Instytutu Zdrowia Kobiet, która przedstawiła dane europejskie dotyczące kilku wybranych schorzeń. 

Uczestnicy panelu, zatytułowanego „Zdrowa komunikacja – jak nie uśpić odbiorcy i nakłonić do działania?”  mówili o nowoczesnej komunikacji.  Stwierdzono, że skuteczna komunikacja na temat zdrowia kierowana do kobiet powinna być przekazem wywołującym pozytywne emocje. Wnioskiem z Forum jest potrzeba prowadzenia szkoleń dla wszystkich osób odpowiedzialnych za zdrowie, w tym dla samorządowców, aby lepiej rozumieli problemy swojej gminy, powiatu czy województwa i skuteczniej prowadzili działania prozdrowotne na swoim terenie. Edukacja zdrowotna powinna być prowadzona zarówno wśród dzieci jak i młodzieży szkolnej. 

Partnerzy Forum Promocji Zdrowia Kobiet: Stowarzyszenie „Damy Radę”, Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja „SOS Życie” i Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”. IPPEZ reprezentował prezes fundacji – ks. Arkadiusz Nowak. 


KONFERENCJA PT: „EU OPEN HEALTH FORUM”,  BRUKSELA, 29-30 czerwca 2010 R.

W dniach 29-30 czerwca przedstawicielka Instytutu uczestniczyła w konferencji pn. „EU Open Health Forum”, poświęconej problematyce zdrowia w politykach UE. Forum zorganizowane zostało w Brukseli przez Dyrektoriat ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej. 

Konferencję otworzył Komisarz UE ds. Zdrowia p. John Dali, wśród panelistów znalazły się wpływowe osobistości związane z dziedziną zdrowia publicznego, ale również ekologii i polityk wspólnotowych – przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, KE, Dyrektoriatu DG Sanco, WHO, administracji państw członkowskich UE oraz organizacji zrzeszających przemysł farmaceutyczny i paneuropejskich organizacji pacjenckich. Tematem panelu dyskusyjnego w formie okrągłego stołu były aktualne kierunki kształtowania polityki zdrowotnej. 

Uczestnicy konferencji wzięli następnie udział w grupach roboczych, poświęconych takim zagadnieniom jak: interakcja pomiędzy zdrowiem a środowiskiem naturalnym; zdrowie jako priorytet polityki spójności UE; innowacje w zdrowiu; zdrowie publiczne jako część składowa Wspólnej Polityki Rolnej UE; rola partnerów we wdrażaniu programu „Zdrowie we wszystkich politykach”. 

Forum zakończyło się przyjęciem projektu Rezolucji, zawierającej apel do przywódców Europy o współpracę w ramach programu „Razem dla Zdrowia”, docenienie wagi zdrowia oraz potrzeby zapobiegania chorobom dla dobrostanu wszystkich obywateli krajów Europy, co zagwarantuje trwały i włączający rozwój ekonomiczny kontynentu. Rekomendacją Forum było też wskazanie potrzeby włączenia tematyki zdrowotnej do wszystkich polityk wspólnotowych i powiązania zdrowia z takimi obszarami życia mieszkańców Europy jak edukacja, ochrona środowiska, praca, badania naukowe, inwestycje czy polityka społeczna.


XX FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY, 08-10 września 2010 R.

Podczas XX Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdrój odbywającego się w dniach 08/10 września 2010r. Prezes Instytutu Praw Pacjenta Ks. Arkadiusz Nowak został zaproszony
do udziału, w panelach zdrowotnych poświęconych „Skutecznej współpraca na rzecz zdrowia” oraz  „Nowych terapiach – korzyściach ekonomicznych i społecznych”. 

W sesji „Nowe terapie – korzyści ekonomiczne i społeczne” zaproszeni goście dyskutowali
o roli innowacyjnych terapii w pokonywaniu wyzwań wynikających z rozwoju cywilizacji oraz o tym jak innowacja w opiece zdrowotnej zwiększa konkurencyjność i stymuluje wzrost gospodarczy. Panel otworzyła prezentacja Profesora Nilsa Wilkinga z Karolinska Institutet w Szwecji.
Wraz z Księdzem Arkadiuszem Nowakiem w dyskusji udział wzięli:
- Nils Wilking, Profesor Karolinska Institutet
- Andrzej Musiałowicz, Dyrektor Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych
- Iga Lipska, Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych
- Andrzej Ryś, Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego, Dyrekcja Generalna Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO)
- Prof Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny, PricewaterhouseCoopers
- Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMY

Drugi panel „Skuteczna współpraca na rzecz zdrowia” poświęcony był wyzwaniom i korzyściom wynikającym z dialogu między przedstawicielami podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia. Podczas sesji podjęto dyskusję na temat możliwości dobrej współpracy między rządami, pacjentami i przemysłem, która może przełożyć się na wypracowanie bardziej efektywnych i przyjaznych pacjentowi rozwiązań systemowych w obszarze ochrony zdrowia.


I FORUM MARKETINGU I PR W OCHRONIE ZDROWIA, WARSZAWA, 23-24 września 2010 R.

23-24 września w Warszawie odbyło się I Forum Marketingu i PR w Ochronie Zdrowia. W spotkaniu ze specjalistami udział wzięli menedżerowie placówek medycznych, lekarze, przedstawiciele administracji zakładów opieki zdrowotnej. Organizatorem I Forum Marketingu i PR w Ochronie Zdrowia było Wydawnictwo TerMedia.

Podczas  dwudniowej konferencji uczestnicy mieli okazję spotkać się z profesjonalistami PR i marketingu w ochronie zdrowia, dziennikarzami, przedstawicielami organizacji pacjentów, Naczelnej Izby Lekarskiej i Naczelnej Izby Pielęgniarskiej. Poruszono aż 18 ważnych zagadnień, w tym wzmacnianie relacji z pacjentem, komunikację z otoczeniem lokalnym, mediami oraz budowanie pozytywnego wizerunku.  Konferencja była także okazja do wymiany doświadczeń wśród uczestników z całej Polski.

Jednym z prelegentów  konferencji była Magda Bojarska z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, która przedstawiła uczestnikom prezentację pt: „Co oznacza prawidłowa opieka nad chorym”.


DEBATA  „PRZYSZŁOŚĆ LECZENIA CHORÓB RZADKICH W POLSCE”, WARSZAWA, 25 listopada  2010 R.

25 listopada 2010 r. w Warszawie odbyła się Debata na temat przyszłości leczenia chorób rzadkich zorganizowana przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W trakcie debaty przedyskutowano sytuację pacjentów z chorobami rzadkimi, możliwości polepszenia diagnostyki i leczenia, a także potrzebę i kształt rozwiązań systemowych na rzecz tych chorób w Polsce.

Dyskusję poprowadził Ks. Arkadiusz Nowak, Prezes Instytutu oraz Jadwiga Kamińska, prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia. 

"Chorzy podkreślają, że nie ma w Polsce usystematyzowanego planu objęcia ich opieką począwszy od diagnostyki i leczenia ale też objęcia ich opieką pielęgnacyjną oraz opieką socjalną" – powiedział Ksiądz Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

„Działania prowadzone na rzecz osób chorób rzadkich mają charakter doraźny” – powiedział Mirosław Zieliński, Przewodniczący Krajowego Forum na rzecz Terapii Rzadkich Chorób Orphan. „Nie rozwiązują one kompleksowo potrzeb pacjentów i ich rodzin. Zapewne nie działo by się tak gdyby Polska miała Narodowy Plan dla chorób rzadkich”.

Jacek Graliński, Zastępca Dyrektora ds. klinicznych w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka podkreślał, że konieczne jest stworzenie kompleksowego systemu opieki nad pacjentem od diagnozy po leczenie, rehabilitację i opiekę socjalną.

 „Nie powinnyśmy cierpieć z powodu naszej rzadkości, bo nikt z nas nie prosił się o chorobę rzadką. Taki los nas spotkał i musimy się z tym uporać" – powiedziała Teresa Matulka, Prezes Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie.

Artur Fałek, dyrektor departamentu polityki lekowej Ministerstwa Zdrowia odnosząc się do wypowiedzi ekspertów i przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów, zapewnił, że w resorcie pracuje zespół, który ma rozpoznać potrzeby chorych cierpiących na choroby rzadkie i że powstanie Narodowy Plan ukierunkowany na te schorzenia.

Przedstawiciele organizacji pacjenckich zadeklarowali, że przygotują wspólne Stanowisko z postulatami, które zostały poruszone podczas debaty. Dokument  zostanie przekazany na ręce Marka Twardowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W dyskusji wzięli udział także m.in.: Barbara Wójcik-Klikiewicz dyrektor departamentu gospodarki lekami NFZ; Sławomir Janus - Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka;  Prof. dr hab. Anna Tylki-Szymańska - Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka; Prof. dr hab. Wojciech Cichy - kierownik I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego  w Poznaniu; Paweł Krysiak - Prezes Stowarzyszenia Przedstawicieli Producentów Leków Sierocych; Sergiusz Jóźwiak - Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka;

Istnieje około siedmiu tysięcy chorób rzadkich, w Unii Europejskiej cierpi na nie od 6 do 8 procent społeczeństwa, czyli nawet 36 milionów osób. Szacuje się, że w Polsce jest to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Poszczególne choroby występują bardzo rzadko i poważnie zagrażają życiu pacjentów. 

Organizatorem debaty był Instytut Praw Pacjenta i Edkacji Zdrowotnej. Partnerami instytucjonalnymi debaty byli: Komitet Rozwoju Człowieka PAN, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Instytut Matki i Dziecka, Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich Orphan oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. Partnerem wspierającym Debatę było Stowarzyszenie Przedstawicieli Producentów Leków Sierocych.


KONFERENCJA PRASOWA „WIEDZA RATUJE ŻYCIE”, WARSZAWA,  1 grudnia  2010 R.

Z okazji Światowego Dnia AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS wraz z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizowało w Warszawie konferencję prasową "Wiedza ratuje życie".

Wśród zaproszonych gości byli:  Adam Fronczak - minister w Ministerstwie Zdrowia, Włodzimierz Paszyński - wiceprezydent m. st. Warszawa, prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska - Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiej Akademii Medycznej, Anna Marzec Bogusławska - Kierownik Krajowego Centrum ds. AIDS. Instytut reprezentował ks. Arkadiusz Nowak - prezes IPPEZ.

W tym roku mija 25 lat od pierwszego przypadku wykrycia  zakażenia wirusem HIV w Polsce. Szacuje się, że od początku wybuchu epidemii na świecie wirusem  zakaziło się 68 milionów ludzi - nadal żyje z nim 33 miliony osób.

W Polsce zakażonych ogółem jest ok. 13 tys. osób. Szacuje się, że ok. 20 tys. osób nie wie o swoim zakażeniu. Polska jest jednym z nielicznych krajów, w którym pacjenci z HIV/AIDS mają zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną, leki i brak kolejek do leczenia (obecnie  terapii antyretrowirusowej poddanych jest 4789 pacjentów w tym 135 dzieci - dane na dzień 15.11.2010 r.). W Polsce istnieje kilkanaście punktów diagnostyczno - konsultacyjnych gdzie można anonimowo przeprowadzić test na HIV oraz skorzystać z pomocy specjalistów. Nasze  działania są doceniane na arenie międzynarodowej.

Jako jedną z przyczyn nowych zakażeń, które występują głównie wśród młodych ludzi, ks. Arkadiusz Nowak wskazuje brak przedmiotu dotyczącego ludzkiej seksualności w polskich szkołach. Dodaje także, że brak kolejek do bezpłatnej terapii antyretrowirusowej jest niewątpliwie sukcesem 25-letniej walki z epidemią HIV/AIDS w naszym kraju.


SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI ZAJMUJACYCH SIĘ TEMATYKĄ ŁUSZCZYCY - WARSZAWA, 29 grudnia  2010 R.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zaprosił przedstawicieli 5 organizacji zajmujących się tematyką łuszczycy. Ostatecznie w spotkaniu  w Warszawie, w Hotelu Kyriad udział wzięło 7 przedstawicieli z 4 organizacji. IPPEZ reprezentował ks. Arkadiusz Nowak - prezes fundacji  oraz Igor Grzesiak - członek zarządu.

Celem spotkania było zapoznanie Instytutu z problemami z jakimi borykają się osoby chorujące na łuszczycę w Polsce oraz wypracowanie wspólnych pomysłów na przyszłość.

W trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń przedstawiali swoją organizację, omawiali podejmowane przez nich działania, odniesione sukcesy i porażki oraz dyskutowali o tym co jeszcze chcieliby osiągnąć w przyszłości (np. dostęp do terapii biologicznych dla szerszej ilości pacjentów).

Spotkanie zakończyło się ustaleniem harmonogramu wspólnych działań jakie zostaną podjęte przez IPPEZ oraz stowarzyszenia uczestniczące w spotkaniu w roku 2011. 


PATRONATY

V TYDZIEŃ RETINA AMD – PIKNIK EDUKACYJNY „ROZPROSZYC MROK” , WARSZAWA,
25 września - 2010 R.

W dniu 25 września 2010 r. na Placu Zamkowym w Warszawie  oraz w pomieszczeniach Biblioteki Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu 66 odbył się kolejny już, piąty Piknik Edukacyjny o schorzeniach siatkówki oka i plamki żółtej zatytułowany „Rozproszyć mrok”.

W ramach programu osoby zainteresowane mogły skorzystać m.in. z następujących usług i porad:
• z badania wzroku,
• konsultacji okulistycznych,
• pokazu i doboru pomocy optycznych,
• otrzymać fachowe informatory i poradniki,
• przeprowadzić rozmowy ze specjalistami,
• prezentacji rzeczy ułatwiających funkcjonowanie osobom z dysfunkcją wzroku,
• ofert mówiących zegarków, termometrów, komputerów,
• książek i czasopism,
• spotkać się z ludźmi rozumiejącymi problemy osób dotkniętych dysfunkcjami wzroku, w tym przede wszystkim AMD (zwyrodnienia plamki żółtej oka związanej z wiekiem).
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej objął patronatem V Tydzień Retina AMD


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „PRAWO I MEDYCYNA”, POZNAŃ, 6 listopada 2010 R.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej objął patronatem medialnym Ogólnopolską Konferencję „Prawo i Medycyna” , która odbyła się 6 listopada 2010 roku w Poznaniu. 

Tegoroczna konferencja poświęcona była prawom pacjenta. Projekt obejmował spotkanie studentów z praktykami prawa i medycyny. Konferencja w szczególności dotyczyła aspektów tworzenia europejskiego systemu bezpieczeństwa pacjenta.

Organizatorem konferencji było Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA  Poznań oraz Poznański Oddział IFMSA.


KAMPANIA „STOP BIERNEMU PALENIU” początek 15 listopada 2010 r.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej objął patronatem kampanię „STOP BIERNEMU PALENIU”, która rozpoczęła się 15 listopada 2010 roku i będzie trwać do końca 2011 roku.

Stop Biernemu Paleniu ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość dymu tytoniowego dla biernych palaczy zwłaszcza w miejscu pracy. Większość akcji koncentruje się jedynie na osobach palących. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w Unii Europejskiej co 17 minut umiera ofiara biernego palenia. Liczba ta świadczy o szerokiej skali problemu. 

Akcja będzie promowana w wielu miejscach. Powstała także specjalna strona internetowa poświęcona kampanii, do akcji przyłączyły się media, jednak głównym kanałem komunikacji ma stać się Internet. Poprzez mailingi, obecność na forach internetowych i blogach akcja ma zwrócić uwagę na problem biernego palenia.

 

 

 

 

 


Nasze członkostwo:

Przejdź do serwisu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Przejdź do serwisu Kodeks Etyki dla Organizacji Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Współpracujemy z:

Przejdź do serwisu Forum zdrowia Przejdź do serwisu Centrum informacji leku Przejdź do serwisu Prawo i medycyna Przejdź do serwisu zdronet Przejdź do serwisu NIPiP Przejdź do serwisu Rzecznik Praw Pacjenta Przejdź do serwisu Ministerstwo Zdrowia dla pacjenta - refundacja Przejdź do serwisu Szpital św. Elżbiety Przejdź do serwisu Naj Magazyn Przejdź do serwisu Kancelaria Adwokacka Tymoteusz Barański

Dziękujemy za wsparcie

Przejdź do serwisu Roche Przejdź do serwisu Novo nordisk Przejdź do serwisu GlaxoSmithKline Przejdź do serwisu Fundusze EOG Przejdź do serwisu Fundacja Batorego Przejdź do serwisu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Portal w bieżącym roku finansowany z grantów:

Przejdź do serwisu Amgen Przejdź do serwisu Jannsen
Przejdź do góry
Projekt i obsługa portalu: Active Pharma Sp. z o.o.
Prawa Pacjenta © 2007 - Regulamin Serwisu - Polityka cookies