Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Zamknij

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Sprawozdanie merytoryczne z działalności IPPEZ za 2009 rok


INFORMACJE NA TEMAT  INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ (IPPEiZ)

1. Informacje ogólne:
Adres:  
00-764 Warszawa,  
ul. Sobieskiego 102 A l. 42, Dzielnica Mokotów, woj. Mazowieckie;
tel./fax:  (0 22) 331 77 55; (0 22) 331 77 76;   0 507 169 907
     E-mail: ippez@ippez.org.pl; kontakt@prawapacjenta.eu
  Strona WWW:  www.prawapacjenta.eu

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 4.11.2004 r.
Numer KRS: 0000220999
REGON: 140011587
NIP: 521 333 5187
Forma prawna: fundacja
Nazwa banku i numer rachunku: BANK PEKAO S.A.   III Oddz. Warszawa 32 1240 1040 1111 0010 05226 8248 

2. Dane osób wchodzących w skład Zarządu:

Imię i nazwisko Funkcja
Arkadiusz Nowak
 Prezes Zarządu
Magdalena Bojarska Członek Zarządu
Marta Pawłowska Członek Zarządu

3. Cel działalności IPPEiZ
Fundacja ustanowiona jest w celu upowszechniania tematów związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności:
1. Upowszechniania wśród społeczeństwa praw pacjentów i sposobów ich egzekucji.
2. Wspierania działań mających na celu poprawę przestrzegania praw pacjentów.
3. Propagowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i  postaw prozdrowotnych.
4. Wypracowywania i wspierania rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na ochronę zdrowia.

4. Zakres działalności statutowej

Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje następujące działania:
1. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych.
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia.
3. Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów.
4. Kształcenie oraz podnoszenie wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa.
5. Prowadzenie studiów i badań dotyczących tematyki związanej z prawami pacjenta i edukacją zdrowotną.
6. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
7. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
8. Działalność na rzecz budowy rozwiązań z zakresu tworzenia i respektowania praw pacjentów w Polsce.
9. Propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu.
10. Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla pacjentów i ich opiekunów.
11. Tworzenie raportów, analiz, opracowań.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej.
13. Inne formy działalności edukacyjnej.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.
Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2009 R.

KAMPANIE, AKCJE SPOŁECZNE

1. NAGRODY IMIENIA ŚWIĘTEGO KAMILA 2009

Nagroda Imienia Św. Kamila, została ustanowiona w 2007 r. z inicjatywy Zakonu Ojców Kamilianów i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.  Główną ideą nagrody, przyznawanej z okazji Światowego Dnia Chorego, (co roku w innej dziedzinie medycyny) jest wyróżnienie osób i instytucji, które szczególnie przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin oraz były głosem tych, którzy nie są w stanie domagać się przestrzegania swych praw.

W 2009 roku Nagroda Imienia Św. Kamila została przyznana w dziedzinie onkologii dziecięcej. 

Galę uświetnili swoją obecnością przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych, m.in.: marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, minister zdrowia Ewa Kopacz, rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, rzecznik praw dziecka Marek Michalak, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, metropolita warszawsko-praski abp Henryk Hoser, małżonka byłego prezydenta Jolanta Kwaśniewska oraz parlamentarzyści.

Galę rozdania Nagród uświetniła swoim występem P. Halina Frąckowiak. 

Laureaci Nagród Imienia Św. Kamila:

Kategoria: nagrody specjalne:
– prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk: Kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie; za wieloletnią ofiarną służbę dla dobra chorych dzieci, godną naśladowania – szlachetną postawę lekarza oraz całokształt dorobku naukowego w dziedzinie onkologii dziecięcej.
– Małgorzata Wiśniewska: dziennikarka Telewizji Polskiej; za szczególną wrażliwość na cierpienie chorych, osobisty wkład i zaangażowanie w edukację zdrowotną oraz profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego.
– Fundacja „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”: za wrażliwość na cierpienie chorych dzieci, siedemnaście lat nieprzeciętnego zaangażowania oraz wyjątkową skuteczność w propagowaniu idei dobroczynności. 

Kategoria: organizacje najbardziej zasłużone w zakresie onkologii dziecięcej:
– nagroda: Fundacja „Spełnionych Marzeń”: za miłość do bliźniego, ofiarne zaangażowanie w służbie chorym dzieciom i godną naśladowania – szlachetną postawę osób pracujących w fundacji.
– wyróżnienie: Fundacja „Nasze Dzieci”: za miłość do bliźniego, ofiarne zaangażowanie w służbie chorym dzieciom i godną naśladowania – szlachetną postawę osób pracujących w fundacji.
– wyróżnienie: Fundacja „Niezapominajka” Ilony Felicjańskiej: za miłość do bliźniego, ofiarne zaangażowanie w służbie chorym dzieciom i godną naśladowania – szlachetną postawę osób pracujących w fundacji.

Kategoria: pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję na rzecz chorych onkologicznie dzieci:
– nagroda: prof. dr hab. n. med. Danuta Perek: Kierownik Kliniki Onkologii – Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie; za wieloletnią ofiarną służbę dla dobra chorych dzieci, godną naśladowania szlachetną postawę lekarza oraz całokształt dorobku.
– wyróżnienie: dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz: psychoonkolog – Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM w Lublinie; za codzienny trud, ofiarną i godną na.śladowania, szlachetną postawę psychoonkologa wobec cierpiących dzieci i ich rodzin
– wyróżnienie: Barbara Olczak: pielęgniarka – Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego UM w Katowicach – Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach; za codzienny trud, ofiarną i godną naśladowania, szlachetną postawę pielęgniarki wobec cierpiących dzieci i ich rodzin.

Kategoria: media promujące edukację zdrowotną i społeczną w zakresie onkologii dziecięcej:
Telewizja
– nagroda: Monika Zalewska: dziennikarka Telewizji Polsat; za szczególną wrażliwość na cierpienie chorych, osobisty wkład i zaangażowanie w edukację zdrowotną oraz profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego.
Radio
– nagroda: Joanna Stankiewicz: dziennikarka Informacyjnej Agencji Radiowej; za osobiste i twórcze zaangażowanie w społeczne upowszechnianie wiedzy na temat onkologii dziecięcej oraz profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego.
– wyróżnienie: Ewa Dados: dziennikarka Polskiego Radia Lublin S. A.; za osobiste i twórcze zaangażowanie w społeczne upowszechnianie wiedzy na temat onkologii dziecięcej oraz profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego.
Prasa
– nagroda: Dziennik Polska Europa Świat: za społeczne upowszechnianie edukacji zdrowotnej w szczególności w dziedzinie onkologii dziecięcej oraz profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego.
– wyróżnienie: Jolanta Gromadzka: dziennikarka Polska Dziennik Bałtycki; za osobiste i twórcze zaangażowanie w społeczne upowszechnianie wiedzy na temat onkologii dziecięcej oraz profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego.
– wyróżnienie: Danuta Pawlicka: dziennikarka Polska Głos Wielkopolski; za osobiste i twórcze zaangażowanie w społeczne upowszechnianie wiedzy na temat onkologii dziecięcej oraz profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego.

2. KAMPANIA NT. PRAW PACJENTA - „LECZYĆ PO LUDZKU”- 2009 R.

30 listopada 2009 Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotne zainicjował akcję społeczną „Leczyć po ludzku”. Partnerem kampanii jest Gazeta Wyborcza, jeden z największych i najbardziej opiniotwórczych polskich dzienników. Gazeta od lat realizuje kampanie poświęcone ważnym problemom społecznym – po kampanii „Rodzić po ludzku” i kampanii „Umierać po ludzku” akcja „Leczyć po ludzku” jest trzecią w cyklu. 

Celem akcji było zapoznanie polskiego społeczeństwa z przysługującymi wszystkim obywatelom prawami pacjenta. Mimo, że od czerwca 2009 roku obowiązuje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z badań IPPEZ wynika, że tylko co drugi Polak słyszał, że jako pacjent ma Prawa, natomiast tylko 19% z tej grupy zna jakiekolwiek prawo. Ponad 90% ankietowych uznało przeprowadzenie akcji informacyjnej z zakresu praw pacjenta, jako dobry pomysł. Akcja miała również odpowiedzieć na pytanie jak są one respektowane w Polsce. Kampania skierowana była także do medycznych grup zawodowych, którym uzmysłowić miała, że pacjent powinien być traktowany podmiotowo, jako partner lekarza i pielęgniarki.

Gazeta Wyborcza w pierwszej połowie grudnia 2009 wyszła w nakładzie około 470 tys. egzemplarzy dziennie. Akcja „Leczyć po ludzku” prowadzona była w wydaniach ogólnopolskich. W okresie od 30 listopada do 12 grudnia ukazało się 12 wydań Gazety, w których łącznie akcji poświęcono 23,5 kolumn redakcyjnych. Można przyjąć, że przesłanie kampanii dotarło do około 5 milionów osób.

Jednocześnie na stronie internetowej Gazety Wyborczej prowadzona była strona internetowa akcji (www.wyborcza.pl/leczyc). Szacowana liczba użytkowników strony wynosi 264 tys.

Na akcję złożyły się następujące elementy:

1. Debata redakcyjna – w siedzibie Gazety Wyborczej, z udziałem Ministra Zdrowia, przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, posłami RP, Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawicielami środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego oraz ekspertem IPPEZ.

2. Wywiady z liderami opinii w ochronie zdrowia (przeprowadzone przez dziennikarzy GW) 

3. Siedem praw pacjenta – opracowanych przez dr Dorotę Karkowską, eksperta Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej:

4. Reportaże redakcyjne i listy od czytelników

W trakcie akcji, na łamach Gazety Wyborczej opublikowano 53 reportaże. Drukowano listy od czytelników. Do redakcji trafiło 1520 głosów, opinii, informacji nadesłanych przez czytelników w związku z tekstami publikowanymi w ramach cyklu lub samą akcją: w tym 900 wpisów na forum, 300 zgłoszeń do listy kolejkowej, 290 maili, 30 listów na papierze (stan na 17.12.2009). Większość głosów dotyczyła sposobu traktowania pacjentów przez lekarzy oraz utrudnień i kolejek w dostępie do specjalistów, zabiegów itp. 

5.„Gorąca linia Gazety” – telefoniczne dyżury ekspertów

6. Poradnik „Prawa Pacjenta”

Pod koniec kampanii Gazeta Wyborcza opublikowała poradnik „Prawa Pacjenta”, w którym zebrano opisy wspomnianych wcześniej siedmiu praw pacjenta, przedstawiono obowiązki pacjenta oraz zamieszczono ważniejsze adresy i telefony (Biuro Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta przy NFZ, Wojewódzkie oddziały NFZ, itd.). 

Poradnik (16 kolumn A4) dołączony był do wydania Gazety z dn. 10.12.2009 i został wydany w nakładzie 442 tys. egzemplarzy. Przedstawiono dwie prośby o dodruk poradnika (Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Szpital Wolski w Warszawie – dodatkowy dodruk to ok. 1000 egzemplarzy). Jednocześnie ramach kampanii w nakładzie 20 000 sztuk została wydana bardziej obszerna wersja poradnika zawierająca dokładny opis wszystkich 14 praw pacjenta dodatkowo zilustrowana satyrycznymi ilustracjami. Poradniki są dystrybuowane do aptek, przychodzi i szpitali, organizacji pozarządowych. Wersję PDF poradnika można pobrać ze strony http://www.prawapacjenta.eu/?pId=element_426_2141  

AKCJA „LECZYĆ PO LUDZKU”  W INNYCH MEDIACH

Bilbordy – akcja była również przedstawiona na bilbordach. W okresie od 01.12.2009 do 15.12.2009 roku, na terenie Warszawy i trzech miejscowości podwarszawskich ustawionych było 50 bilbordów AMS promujących akcję.

Radio Tok FM –  rozgłośnia informacyjna nadająca w 10 miastach w Polsce: Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź, Opole, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Jest to opiniotwórcza stacja, w której muzyka jest tłem dla słowa. Ok. 90 procent programu radia to Informacje Radia TOK FM, programy publicystyczne i magazyny tematyczne. W Radio TOK FM nadano kilkanaście audycji redakcyjnych dotyczących akcji „Leczyć po ludzku”

Program telewizyjny „Dzień Dobry TVN” – poranny program telewizyjny nadawany w stacji TVN, którego oglądalność wynosi średnio 553 tys. widzów (według AGB Nielsen Media Research).

Strony w Internecie powołujące się na „Leczyć po ludzku” -  wg Google to 285 tysięcy witryn (wyłączając witryny z domen gazeta.pl i wyborcza.pl; stan na 17.12.2009 r.)

Reklamy radiowe i telewizyjne

Dodatkowo akcja „Leczyć po ludzku” była promowana poprzez reklamy radiowe i telewizyjne
- 50 GRP jednej kreacji w TV (TVP, Polsat, TVN, TVN24, Discovery i inne tematyczne)
- 50 GRP 1 kreacji w radiu (RMF FM, Złote Przeboje, PR 3 i inne ogólnopolskie); dodatkowo w ramach promocji redakcyjnej „Gazety”: 9 emisji w TOK FM, 3 plansze w Superstacji

3. KAMPANIA „CUKRZYCA TO NIE TYLKO CUKIER” KOALICJA NA RZECZ WALKI Z CUKRZYCĄ

W czerwcu br. z ramienia Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej powstała Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą. 

Podsumowanie zrealizowanych działań:

Logo Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą 

Na potrzeby projektu stworzone zostało logo Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą, które pojawiało się podczas wszystkich organizowanych przez Koalicję działań edukujących społeczeństwo na temat interdyscyplinarnego charakteru cukrzycy. Dodatkowo logotyp ten przesyłany był do mediów wraz z materiałami prasowymi.   

Spotkanie w Poznaniu 

7 maja br. w Hotelu Sheraton w Poznaniu odbyło się śniadanie prasowe pt: „Cukrzyca to choroba interdyscyplinarna”, które jednocześnie było wstępem do rozpoczynającego się tego dnia Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, przy okazji którego z inicjatywy IPPEZ, PTD i PSD powołano Koalicję na Rzecz Walki z Cukrzycą. Spotkanie było medialnym otwarciem wydarzenia, okazją do poinformowaniu lokalnych mediów o planowanych tematach, celu spotkania i przyświecającej mu idei „Cukrzyca jako choroba interdyscyplinarna”. Było także inauguracją powołanej Koalicji, podczas której zgromadzeni zostali poinformowani o założeniach, planowanych działaniach, organizacjach członkowskich. 

W spotkaniu uczestniczyło 6 przedstawicieli wielkopolskich mediów. Po części merytorycznej obecni dziennikarze mieli możliwość rozmów indywidualnych z Koalicjantami. 

Konferencja prasowa 

W związku z rosnącą potrzebą edukacji oraz zwiększenia efektywnej profilaktyki i diagnostyki cukrzycy, 2 czerwca br. z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, została powołana interdyscyplinarna Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą. Inauguracja Koalicji odbyła się podczas konferencji prasowej zorganizowanej Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. W  konferencji uczestniczyło 29 dziennikarzy.

Szkolenia dla nauczycieli 

Zmiana podejścia do dzieci z cukrzycą i poprawa ich życia w szkole to jeden z celów jaki postawiła przed sobą „Koalicja na rzecz walki z cukrzycą”. Jednymi z wielu działań podjętych przez Koalicjantów były szkolenia dla nauczycieli i pielęgniarek szkolnych pt. „Cukrzyca w szkole”. Program szkoleń powstał we współpracy z Elżbietą Dębską - Przewodniczącą Krajowego Komitetu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, Towarzystwa Przyjaciół Dziecka, Rzecznik prasowy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę prowadzone, która także prowadziła wykłady.

Spotkanie zostało nagłośnione w regionalnych mediach. Do akcji nagłaśniania szkoleń w szkołach zostali właczeni Kuratorzy Oświaty? Specjalnie na potrzeby działań, wspólnie z panią Elżbietą Dębską opracowana została broszura pt. „Cukrzyca w szkole”, która wraz z informacjami na temat Koalicji rozdawana była wszystkim uczestnikom podczas szkoleń. 

Biuro Instytutu Praw Pacjenta przyjmowało zgłoszenia pedagogów do wzięcia udziału w szkoleniach. Szkolenia zorganizowane zostały w sześciu miastach:  Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Białymstoku oraz Poznaniu. Łącznie we wszystkich spotkaniach wzięło udział ponad 350 pedagogów. 

Warsztaty dla mediów

Jednym z działań Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą zaplanowanych na rok 2009 były warsztaty dla mediów. Do promocji akcji wśród dziennikarzy został zaproszony Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia. W szkoleniu udział wzięło 21 przedstawicieli mediów ogólnopolskich oraz regionalnych zajmujących się tematyką zdrowia.  

Szkolenie dla pacjentów

17 października br. odbyło się szkolenie przeznaczone dla wybranych przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii. 

Szkolenie złożone było z trzech części: Cukrzyca jako jednostka chorobowa, którą  prowadziły Alicja Szewczyk i Grażyna Korzeniewska z PFED, Prawa pacjenta, prowadzoną przez dr Dorotę Karkowską oraz Podstawy komunikacji z osobą chorą, prowadzoną przez Dr. Tomasza Sobierajskiego z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. W szkoleniu wzięło udział 28 osób, w tym 4 pielęgniarki. 

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą włączyła się także w tegoroczne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Podczas weekendu 14-15 listopada działania podejmowane przez Koalicję były widoczne w różnych miejscach, w różnym czasie wykorzystując wszelkie kanały komunikacji, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy ludzi. 

Przez cały tydzień poprzedzający Światowy Dzień Walki z Cukrzycą na ulicach Warszawy jeździły autobusy z hasłem kampanii edukacyjnej „Cukrzyca to więcej niż cukier”. Z tą samą myślą przewodnią na ponad 200 ekranach w warszawskim metrze pojawiała się multimedialna prezentacja na temat interdyscyplinarnego charakteru cukrzycy, pokazując, że choroba ta wymaga wielokierunkowego myślenia i leczenia. 

W dniu 14 listopada na najbardziej uczęszczanych przez ulicach Warszawy, pojawiły się edukacyjne patrole cukrzycowe, które zaprosiły blisko 2 000 osób do kawiarni Nowy Wspaniały Świat, gdzie można było wykonać pomiar poziomu cukru, masy ciała i ciśnienia tętniczego oraz uzyskać profesjonalną poradę pielęgniarską. Z bezpłatnych badań skorzystało 350 osób. Dodatkowo w ramach działań profilaktycznych mieszkańcy Warszawy w hipermarketach Carrefour mogli robić „zdrowe zakupy” korzystając z porad dietetyczek. Z konsultacji skorzystało ponad 150 osób. 

Po raz pierwszy w Polsce z okazji Światowego Dnia Cukrzycy z inicjatywy Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą uruchomiona została kampania „Blogers against diabetes”. Blogerzy w całej Polsce mogli przyłączyć się do międzynarodowej kampanii walki z cukrzycą. Mogli umieszczać symbol World Diabetes Day na swoim blogu z hasłem „Cukrzyca więcej niż cukier” i w ten sposób przyłączyć się do prowadzonej przez Koalicję kampanii edukacyjnej na rzecz cukrzycy.

Debata w Sejmie 

Najbardziej znaczącym wydarzeniem, który zwieńczył nie tylko tegoroczne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, ale również cały wysiłek dotychczasowych działań Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą w docieraniu z informacją o potrzebie patrzenia na cukrzycę w sposób interdyscyplinarny, była Debata pt. "Cukrzyca chorobą interdyscyplinarną", która odbyła się 16 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Po raz pierwszy w polskim Parlamencie udało się zgromadzić tak wielu znamienitych gości, którzy podczas panelowych dyskusji poruszali najważniejsze problemy związane cukrzycą, w tym wyzwania w zwalczaniu cukrzycy oraz plany, potrzeby i realizacja Narodowego Programu Zwalczania Cukrzycy. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 gości zainteresowanych tematyką cukrzycy, reprezentantów m.in.: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, WHO, IDF, PTD, PSD, PFED, a także przedstawicieli mediów. 

Niezwykle cenną inicjatywą ze strony Pana posła Bolesława Piechy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, była deklaracja zainteresowania Komisji tą chorobą społeczną w niedalekiej przyszłości. Możemy zatem mieć realną nadzieję, że zaangażowanie członków parlamentu przyczyni się do korzystnej zmiany sytuacji pacjentów chorych na cukrzycę w Polsce.

Strona WWW KOALICJI

Na potrzeby działań uruchomiony został serwis internetowy www.koalicja-cukrzyca.pl, jako źródło eksperckiej wiedzy dla pacjentów i ich otoczenia na temat cukrzycy i jej interdyscyplinarnego charakteru. Strona jest idealnym źródłem informacji na temat podejmowanych przez Koalicję na Rzecz Walki z Cukrzycą działań. 

4. KAMPANIA „BIAŁACZKA SPRAWDŹ CZY NIE WESZŁA CI W KREW”

Akcja „Białaczka - sprawdź czy nie weszła ci w krew”, zorganizowana przez Fundację Urszuli Jaworskiej i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, miała na celu zachęcić społeczeństwo do regularnego wykonywania badań morfologicznych krwi, które stanowią podstawowe badanie w profilaktyce chorób hematologicznych.  21 kwietnia w konferencji inaugurującej kampanię udział w dyskusji, prócz Minister Zdrowia Ewy Kopacz, prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, wielu przedstawicieli świata medycznego oraz Urszuli Jaworskiej – założycielki Fundacji Urszuli Jaworskiej, wziął prezes Instytutu, ksiądz Arkadiusz Nowak. W ramach kampanii mieszkańcy 13 miast Polski mogli wykonać bezpłatne badania krwi (terminy badań były prezentowane w portalu www.prawapacjenta.eu) Przebadano ponad 2,5 tys. osób – u 801 wykryto różne nieprawidłowości składników krwi. W zależności od stanu zdrowia, niektórzy zostali skierowani na dalsze badania, inni od razu dostali skierowanie na pilne leczenie szpitalne.

PROJEKT EDUKACYJNY „AKADEMIA PACJENTA”- II EDYCJA
 

W ramach II edycji projektu Instytut zrealizował w 2009 roku cykl czterech dwudniowych warsztatów dla liderów 28 organizacji pacjentów.

Projekt, który jest kontynuowany w 2010 r., skierowany jest do przedstawicieli organizacji pacjentów z całego kraju. Jego celem jest wzmocnienie organizacji  - w szczególności ich kompetencji w zakresie zarządzania, zdobywania funduszy na działalność  i rzecznictwa interesów pacjentów. Zależy nam również na  wzmocnieniu i integracji sieci organizacji jako całości oraz stworzeniu standardów współpracy organizacji z partnerami - samorządem, mediami, przemysłem farmaceutycznym – oraz wypracowaniu kanałów komunikacji pomiędzy organizacjami pacjentów.

1. SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI PACJENTÓW Z OKAZJI XVI ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO, 10-11 LUTY 2009 r., WARSZAWA  (DEBATA Z UDZIAŁEM MINISTER ZDROWIA ORAZ PREZESEM NFZ  oraz WARSZTATY DLA ORGANIZACJI)

Gośćmi honorowymi konferencji byli m.in.: Pani Ewa Kopacz – Minister Zdrowia, Pan Jacek Paszkiewicz – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Pan Marek Michalak –Rzecznik Praw Dziecka. Spotkanie z Panią Minister i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia miało charakter dyskusji, podczas której Pani Minister przedstawiła bieżące plany związane z reformą systemu ochrony zdrowia w szczególności w kontekście odrzucenia przez prezydenta RP pakietu ustaw zdrowotnych. Była to również okazja, aby liderzy organizacji zadali bezpośrednio gościom pytania, które są ważne z perspektywy działalności ich organizacji. Poprzednie takie spotkanie odbyło się dokładnie rok temu, przy okazji obchodów Światowego Dnia Chorego. Pozytywnym sygnałem jest, że w ciągu tego czasu udało się Ministerstwu Zdrowia spełnić postulaty kilku organizacji pacjentów, m.in. stowarzyszeń stomijnych i stowarzyszenia zajmującego się chorobami rzadkimi.

Wśród wykładów zaplanowanych dla uczestników dwudniowej konferencji znalazły się: referat Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka pt.: „Zdrowie dzieci w praktyce działań Rzecznika Praw Dziecka”, wykład dr Doroty Karkowskiej pt.: „Opieka nad dzieckiem w szpitalu”, prelekcja prof. dr hab. med. Danuty Perek pt. „Postępy w diagnostyce i leczeniu guzów mózgu u dzieci i młodzieży”, wykład prof. dr hab. med. Małgorzaty Pawłowskiej i prof. dr hab. med. Waldemara Haloty pt.: „HCV u dzieci i dorosłych”. O odpowiedzialności w procesie powrotu do zdrowia mówiła psycholog Mariola Kosowicz, a Urszula Jaworska przedstawiła  temat: „Jak efektywnie kierować organizacją pozarządową?”. Dr Jarosław Woroń zwracał uwagę na bezpieczeństwo i zagrożenia związane z farmakoterapią, a Magdalena Żak przedstawiła Kodeks Dobrych Praktyk- założenia regulujące współpracę pomiędzy firmami farmaceutycznymi, a organizacjami pacjentów. 

Spotkanie było też okazją do wzajemnego poznania się uczestników zeszłorocznej edycji projektu „Akademia Pacjenta” i tegorocznej edycji. Na konferencji podczas jednego z wykładów Magda Bojarska przedstawiła działalność Instytutu i realizowane projekty, wraz z omówieniem projektu Akademia Pacjenta 2008. Magda Bojarska była też moderatorką jednej z sesji panelowych konferencji.

Głównym założeniem dwudniowej konferencji była edukacja liderów organizacji pacjenckich, wymiana informacji oraz konsolidacja środowiska.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II – Galerii Porczyńskich, odbyła się uroczysta Gala Nagrody Św. Kamila. Co roku nagroda przyznawana jest w innym obszarze medycyny, w 2009 roku w dziedzinie onkologii dziecięcej. Informacje o Nagrodzie Św. Kamila znajdują się powyżej. 

2. WARSZTATY

WARSZTATY DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW (W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA PACJENTA”), 11-12 KWIETNIA 2009R., WARSZAWA
 

W dniach 24-25 kwietnia w Warszawie odbyło się pierwsze tegoroczne szkolenie dla organizacji pacjentów w ramach cyklu "Akademia Pacjenta". Szkolenie w całości poświęcone było prawom pacjenta w systemie opieki zdrowotnej. 

Pierwszego dnia przedstawiciele organizacji pacjentów wysłuchali wykładów:
 - Aleksandry Piątek, Rzecznika Praw Pacjenta przy NFZ na temat "Zasad funkcjonowania rzecznika praw pacjenta w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego",
 - przedstawiciela Dyrektora Biura Praw Pacjenta przy MZ, K. Urbana, na temat funkcjonowania biura i jego działalności,
 - dr Doroty Karkowskiej z Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, na temat "Pacjent w systemie opieki zdrowotnej. Prawa pacjenta" - wykład był głównie poświęcony nowej ustawie w zakresie praw pacjenta. 

Drugi dzień był poświecony warsztatom na temat ogólnych praw pacjentów oraz praw pacjentow placówek psychiatrycznych. Spotkania prowadzili rzecznicy praw pacjenta przy oddziałach NFZ w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Szkolenie służyło nie tylko merytorycznemu wzmocnieniu organizacji pacjenckich, ale także było platformą integrującą organizacje z całego kraju i umożliwiającą wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie w ich codziennej działalności.

WARSZTATY DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW (W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA PACJENTA”), 05-06 CZERWCA 2009R., WARSZAWA 

Uczestnicy projektu „Akademia Pacjenta” w dniach 5-6 czerwca 2009 r. wzięli udział w kolejnym warsztacie. Tematem spotkania było „Zarządzanie organizacją w kontekście zdobywania środków finansowych na działalność”. 

Praca w dwóch grupach szkoleniowych dała uczestnikom, jak wynika z ankiet ewaluacyjnych, dawkę wiedzy, nowe umiejętności i wiele satysfakcji.  Uczestnicy zastanawiali się nad celami swoich organizacji, uczyli się planować i wyznaczać strategię działania oraz robić analizę otoczenia organizacji. Druga część warsztatów poświęcona była źródłom finansowania organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

WARSZTATY DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW (W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA PACJENTA”), 23-24 PAŹDZIERNIKA 2009R., WARSZAWA

Tytułem kolejnych warsztatów było "Zarządzanie projektami". Przedstawiciele około czterdziestu organizacji pacjentów przez dwa dni pracowali w dwóch grupach, prowadzonych przez doświadczonych trenerów z firmy Invent. W trakcie warsztatów uczyli się, jak prawidłowo planować projekt w kontekście aplikowania o środki, jak formułować jego cele, planować działania, budżet i koszty, jak prawidłowo wypełniać wniosek i na co zwracać szczególną uwagę przy jego wypełnianiu. W trakcie zajęć 3-4 osobowe grupy uczestników miały krok po kroku wypracować i omawiać swoje pomysły projektowe. 

Zamiarem organizatorów warsztatów jest nie tylko wzmocnienie organizacji pacjentów pod względem wiedzy z zakresu praw pacjenta, funkcjonowania trzeciego sektora czy zasad zarządzania organizacją i projektami, ale także stworzenie przestrzeni do wzajemnej wymiany doświadczeń. Wielu uczestników podkreśla integracyjną wartość spotkań i możliwość uczenia się od innych. Jak mówią, warsztaty podtrzymują i rozpalają na nowo entuzjazm do działania. W warsztatach uczestniczy 60 liderów organizacji pacjenckich z całej Polski.

WARSZTATY DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW (W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA PACJENTA”), 18-19 GRUDNIA 2009R., WARSZAWA 

Przedstawiciele 28 organizacji pacjentów przez dwa dni pracowali w dwóch grupach, prowadzonych przez doświadczonych trenerów z firmy Invent. W trakcie warsztatów uczyli się komunikacji i współpracy z odbiorcami, promocji organizacji i pozyskiwania sponsorów.

Warsztaty zakończone zostały uroczystą kolacją wigilijną oraz wręczeniem certyfikatów uczestnictwa w projekcie.

3. PORTAL INTERNETOWY 
WWW.PRAWAPACJENTA.EU

Portal internetowy skierowany jest do organizacji zrzeszających pacjentów i do samych osób chorych. Zawiera aktualne informacje z zakresu systemu opieki zdrowotnej w Polsce, praw pacjenta, prawa medycznego, akcji i kampanii społeczno- edukacyjnych oraz bazę organizacji i stowarzyszeń pacjentów. Ponadto prezentuje działalność Instytutu. 

Portal jest systematycznie aktualizowany i udoskonalany–  zarówno pod względem merytorycznym, jak i technologicznym.
• Działy serwisu systematycznie aktualizowane:
Legislacja – dodano 101 nowych informacji (akty prawne, prasa prawnicza, orzeczenia sądowe)
Baza organizacji – baza w ciągu roku powiększyła się o 39 nowych organizacji
Aktualności – dodano 240 nowych informacji
Aktualności organizacji pacjentów – dodano 58 nowych informacji
Edukacja zdrowotna – dodano 25 nowych informacji
FAQ (najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi z internetowej Poradni Prawnej) - dodano 35 nowych informacji;
• Współpraca z innymi portalami: Forumzdrowia.pl, Ogólnopolski Portal Prawa Medycznego „Prawoimedycyna.pl”, portal Ngo.pl. Ponadto portal korzysta z zawartości stron internetowych organizacji pacjentów, które zapisane są w bazie. Dzięki temu promuje inicjatywy stowarzyszeń;
• Statystyki wejścia na stronę- średnio 600-650 IP dziennie,
• Średnia miesięczna liczba unikalnych wizyt na stronie: około 17500
• Pozycja słów kluczowych w najpopularniejszej wyszukiwarce Google.pl:
Rzecznik praw pacjenta- pozycja 2 i 3
Prawa pacjenta – pozycja 1 i 2
Stowarzyszenia pacjentów – pozycja 3 i 12 

Rozwój technologiczny portalu:

W IV kwartale rozpoczęliśmy prace nad nową strukturą i grafiką strony głównej portalu. Strona została odświeżona, jej nowy układ jest bardziej przejrzysty, bardziej atrakcyjny a przede wszystkim bardziej funkcjonalny i dostępny dla odbiorów.
Prace nad nowym wyglądem strony zakończyły się w styczniu 2010 r. 

4. PORADNIA PRAW PACJENTA

W ramach portalu funkcjonuje internetowa bezpłatna Poradnia Prawna dla pacjentów. Dział ten oferuje mechanizm zadawania pytań do ekspertów i publikowania odpowiedzi na te pytania. W 2009 r. udzielono 521 porad prawnych. Od czerwca 2009 r. do grudnia 2009 r. udzielono 271 porad prawnych, co daje średnią ilość 45 porad miesięcznie, a więc więcej niż 36 zakładanych.

Poprzez portal prowadzone jest darmowe poradnictwo prawne skierowane do pacjentów. Pytania od pacjentów dotyczyły najczęściej kwestii związanych dostępem do świadczeń zdrowotnych oraz z przestrzeganiem praw pacjenta. Najwięcej pytań otrzymaliśmy od pacjentów korzystających z opieki specjalistycznej i szpitalnej, od pacjentów z chorobami przewlekłymi, a także kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci. Pytania często poruszały kwestie z zakresu dostępu do dokumentacji medycznej, prawa do informacji, wystawiania skierowań na badania i opieki nad dziećmi i osobami starszymi.

Pomoc doradców polega na przedstawianiu opinii i propozycji rozwiązań prawnych dotyczących postępowania przed różnymi organami i instytucjami w kwestii naruszenia praw pacjenta oraz praw ubezpieczonego. Porad udzielają specjaliści z zakresu prawa medycznego i zdrowia publicznego.  W sytuacjach wymagających interwencji prawnej pacjenci kierowani są kierowani do rekomendowanych przez IPPEiZ kancelarii prawniczych. 

Zainteresowani uzyskaniem pomocy prawnej wypełniają formularz zgłoszeniowy on-line, dostępny na stronie www.prawapacjenta.eu lub zgłaszają pytanie telefonicznie, listownie lub e-mailowo. 

Poradnia:
- udziela informacji oraz odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczące systemu ochrony zdrowia
- przedstawia opinie i opracowywania projektów pism procesowych w postępowaniu przed różnymi
organami państwowymi w kwestii naruszenia praw pacjenta
- wskazuje tryb interwencyjny w przypadku naruszenia praw pacjenta na obszarze działania danego Oddziału NFZ. 

W listopadzie 2009 roku Poradnia Praw Pacjenta poszerzyła swoją działalność o dyżury Radcy Prawnej. Pacjenci umawiają się telefonicznie na ok. 40-minutowe spotkanie w Instytucie lub na poradę telefoniczną. W listopadzie i grudniu 2009 r. odbyło się 5 dyżurów - udzielono 14 porad. Co raz więcej osób dzwoni i pyta o możliwość zapisania się na dyżur.

5. GRUPA DS. DIALOGU w ramach „Akademii Pacjenta”

Działalność Grupy ds. Dialogu koncentruje się na tematyce związane z prawami pacjenta. Grupa uczestniczyła w procesie legislacyjnym związanym z wprowadzeniem w Polsce ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku. W związku z pogarszającą się sytuacją w ochronie zdrowia i coraz liczniejszymi skargami pacjentów Grupa postanowiła zainicjować debatę NT. pozasądowego modelu rekompensaty roszczeń pacjentów.  

8 stycznia 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja p.t. "Jeśli nie sądy, to co?.... Pozasądowy model rekompensaty za szkody i wypadki medyczne”, której założenia dyskutowano w ramach prac Grupy. Instytut zorganizował ją wspólnie z Naczelną Radą Lekarską. 

Uczestnicy konferencji podkreślali, że obecny system rekompensat jest zły zarówno dla pacjentów, jak pracowników ochrony zdrowia. W polskim prawie odpowiedzialność cywilna oparta jest na zasadzie winy. Oznacza to, że pacjent musi przed sądem udowodnić, że został poszkodowany. Polubowne załatwienia spraw wciąż jest rzadkością, często nie zgadza się na nie ubezpieczyciel. Pacjenci w Polsce skazani są właściwie tylko na sadową drogę dochodzenia swoich roszczeń, jednak polski wymiar sądowny nie zachęca do tej formy dochodzenia swoich praw. Postulowano zatem konieczność stworzenia standardów rejestrowania przypadków błędów medycznych, tak, jak to dzieje się w innych krajach oraz stworzenia standardów jakości opieki medycznej. Zaproponowano opracowanie tzw. Zielonej Księgi (na wzór unijnych Green Paper), dokumentu, który zawierałby analizę stanu obecnego i pomysły stworzenia polskiego modelu, z uwzględnieniem tradycji polskiego prawodawstwa. Dokument ten powinien zostać poddany publicznej debacie, i później, jako tzw. Biała Księga powinien stać się zalążkiem projektu ustawy. 

W spotkaniu wzięli udział prawnicy, lekarze, dziennikarze i środowisko pacjentów, a także przedstawiciel polskiego parlamentu. 

W pierwszej połowie roku, z uwagi na przestój w pracach parlamentarnych nad wprowadzeniem z życie ustawy o prawach pacjenta, nie odbywały się spotkania Grupy ds. Dialogu,. Prowadzone były konsultacje i utrzymywane kontakty telefoniczne z urzędnikami ministerstwa zdrowia oraz posłami z sejmowej komisji zdrowia w kwestiach dotyczących projektu ustawy o prawach pacjenta. W dniu 5 czerwca ustawa o prawach pacjenta weszła w życie bez sugerowanych przez Instytut zmian, jednak uzyskaliśmy zapewnienie minister Ewy Kopacz, że w ministerstwie powołany zostanie zespół roboczy ds. nowelizacji ustawy, w skład którego wejdzie dr Dorota Karkowska reprezentująca Instytut.

BROSZURA „PRAWA PACJENTA - MOJE PRAWA”

W kwietniu, z okazji Europejskiego Dnia Praw Pacjenta (18.04.), została wydana i rozpowszechniona wśród organizacji pacjentów broszura „Prawa Pacjenta Moje Prawa”. Broszurę opracowała merytorycznie ekspertka Instytutu, dr Dorota Karkowska. Broszura w przystępny, prosty i jednocześnie zabawny (śmieszne rysunki i ilustracje, przyciągające wzrok i uwagę) prezentuje prawa przysługujące pacjentom w Polsce. 

Prócz broszury wydano także plakat pod tym samym tytułem, uświadamiający pacjentom istnienie ich praw i zawierający dane kontaktowe Instytutu oraz adres strony internetowej. 

Zarówno broszura, jak i plakat zostały wręczone uczestnikom kwietniowych warsztatów, ponadto broszura została rozesłana do 130 organizacji pacjentów, z bazy organizacji Instytutu. 

Broszura w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Instytutu, w wersji gotowej do ściągnięcia i druku. 

Wydanie broszury było współfinansowane ze Śródków kampanii społecznej pt. „Prawa Pacjenta Moje Prawa”, zainicjowanej i prowadzonej przez IPPEZ wspólnie z firmą Roche Polska od kwietnia 2008 r.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, WARSZTATACH, SEMINARIACH

1. SEMINARIUM W BUDAPESZCIE NT. PRAW PACJENTA ORAZ PROJEKTU DYREKTYWY KE NT. PRAW PACJENTA W TRANSGENICZNEJ OCHRONIE ZDROWIA, 26-28 lutego 2009 R.

W dniach 26-38 lutego 2009 r. przedstawicielka Instytutu Magda Bojarska uczestniczyła w  seminarium w Budapeszcie nt. praw pacjenta oraz projektu Dyrektywy KE nt. praw pacjenta w transgranicznej ochronie zdrowia. W spotkaniu uczestniczyła niewielka grupa ekspertów, głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz prawników zajmujących się prawami pacjenta. Uczestnicy reprezentowali kraje członkowskie UE z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż spotkanie organizowane było przez Active Citizenship Network w ramach projektu East-East.  Efektem seminarium był raport NT. praw pacjenta w tych krajach, przekazany do KE i PE.

2. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ORGANIZACJI PACJENTÓW, WARSZAWA 10-11 MARCA 2009 R.

Przedstawicielka Instytutu Magda Bojarska uczestniczyła w międzynarodowej konferencji organizacji pacjentów odbywającej się w Warszawie w dniach 10-11 marca 2009 r. W konferencji udział wzięli goście z Europy, Ameryki Łacińskiej i Azji.
Najwięcej uczestników reprezentowało stowarzyszenia onkologiczne, w dalszej kolejności związane z chorobami wątroby i reumatyczne oraz inne. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przyjrzenia się roli i funkcjonowaniu organizacji pacjentów w innych krajach. 

3. SPOTKANIE POŚWIĘCONE PRAWOM PACJENTA W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH, SZTRASBURG, MAJ 2009 R.

W maju 2009 z inicjatywy p. Komisarz Vassiliou odbyło się w Parlamencie Europejskim w Sztrasburgu (z udziałem członków PE i KE) spotkanie poświęcone prawom pacjenta w poszczególnych krajach EU oraz podsumowujące obchody Europejskiego Dnia Praw Pacjenta. Przedstawicielka Instytutu, Magda Bojarska,  miała okazję przedstawić na tak prestiżowym forum projekt Akademii Pacjenta i podjęte w jego ramach działania Grupy ds. Dialogu w zakresie tworzenia podstaw prawnych praw pacjenta w Polsce oraz przebieg kampanii NT. praw pacjenta w 2008 r. i działania w tym obszarze planowane na 2009 r. Spotkanie zorganizowała włoska organizacja pozarządowa Active Citizenship Network, która od 2007 podejmuje działania na rzecz uznania EDPP za oficjalne święto europejskich pacjentów i wprowadzenia dnia 18 kwietnia do kalendarza europejskich imprez.

4. KONFERECJA PRASOWA W ŚWIATOWYM DNIU AIDS, WARSZAWA, 1.12.2009R. 

Z inicjatywy Krajowego Centrum ds. AIDS w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, odbyła się w Warszawie konferencja prasowa pod hasłem „Test na HIV. Test na odpowiedzialność”.
W konferencji w roli eksperta uczestniczył ks. Arkadiusz Nowak, prezes IPPEZ. 

Podczas konferencji zostały omówione najważniejsze problemy związane z HIV/AIDS, w tym konieczność podnoszenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz konieczność propagowania wykonywania testów w kierunku HIV przez osoby podejmujące ryzykowne zachowania.
Wśród gości byli przedstawiciele MZ, MEN, UMK, Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

 

Nasze członkostwo:

Przejdź do serwisu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Przejdź do serwisu Kodeks Etyki dla Organizacji Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Współpracujemy z:

Przejdź do serwisu Forum zdrowia Przejdź do serwisu Centrum informacji leku Przejdź do serwisu Prawo i medycyna Przejdź do serwisu zdronet Przejdź do serwisu NIPiP Przejdź do serwisu Rzecznik Praw Pacjenta Przejdź do serwisu Ministerstwo Zdrowia dla pacjenta - refundacja Przejdź do serwisu Szpital św. Elżbiety Przejdź do serwisu Naj Magazyn Przejdź do serwisu Kancelaria Adwokacka Tymoteusz Barański

Dziękujemy za wsparcie

Przejdź do serwisu Roche Przejdź do serwisu Novo nordisk Przejdź do serwisu GlaxoSmithKline Przejdź do serwisu Fundusze EOG Przejdź do serwisu Fundacja Batorego Przejdź do serwisu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Portal w bieżącym roku finansowany z grantów:

Przejdź do serwisu Amgen Przejdź do serwisu Jannsen
Przejdź do góry
Projekt i obsługa portalu: Active Pharma Sp. z o.o.
Prawa Pacjenta © 2007 - Regulamin Serwisu - Polityka cookies