Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Zamknij

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Zmiana szpitala na własną prośbę


Pytanie: Moja siostra trafiła do szpitala po wypadku drogowym. Czy ma prawo do zmiany szpitala? Chciałaby kontynuować leczenie szpitalne w innej placówce lecz jej schorzenie (złamana miednica) uniemożliwia przejazd. Lekarze, którzy ją leczą twierdzą, że miednica zrośnie się dobrze albo źle...

Jeżeli stan zdrowia siostry uniemożliwia przewiezienie jej do innego szpitala – to odpowiedź nasuwa się sama. Siostra musi niestety poczekać na poprawę, istotnym jest aby nie pogorszyć stanu zdrowia pacjenta, przez transportowanie go do innej placówki.

Siostra może jednakże skorzystać z uprawnień, jakie nadaje jej ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 28, poz. 152, z późn. zm.), gdzie w art. 37 wskazano, że w razie w wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z własnej inicjatywy bądź na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie. Należy jednak zaznaczyć, że przywołany przepis nie nakłada na lekarza obligatoryjnego obowiązku zwrócenia się o taką opinię.

W przypadkach gdy pacjent /upoważnieni członkowie rodziny są zaniepokojeni brakiem pełnej informacji o stanie zdrowia to należy zgłosić się do dyrektora szpitala, którego obowiązkiem jest zadbanie, aby ta informacja została udzielona. 

Jeżeli natomiast stan zdrowia siostry poprawi się na tyle, że będzie możliwy transport do innego szpitala to pierwszym krokiem jest uzyskanie opinii lekarza prowadzącego lub ordynatora oddziału, odnośnie rokowania i skierowania chorego do innej placówki. Jest to ważne z tego powodu, że to lekarz z oddziału, na którym przebywa pacjent, odpowiada za leczenie i to on ustala tok leczenia. Lekarz podejmuje decyzje o zakresie leczenia i kieruje chorego do innego szpitala, ustala przyjęcie w trybie pilnym i wystawia zlecenie na transport sanitarny. 

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (czyli w opisywanym przypadku ze szpitala), zobowiązany jest do wystawienia zlecenia na transport w razie kierowania pacjenta do innej placówki i konieczności zachowania ciągłości leczenia -  art. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Jeżeli jednak lekarz ze szpitala, którym siostra obecnie przebywa uzna, że nie zachodzi potrzeba skierowania pacjenta do innej placówki, zaś pacjent stanowczo zamierza leczyć się w innym szpitalu to oczywiście może w każdej chwili opuścić szpital (nie jest przecież przymusowo hospitalizowany). W takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy ustawy z 30 lipca 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), a szczególności art. 22.
Ten przepis określa w ust.1 pkt. 2 prawo pacjenta do wypisania się na żądanie zaś w ust. 3. stwierdza, że osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie powinna zostać poinformowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Pacjent składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej. 
Proszę pamiętać, że wypisanie się na żądanie, przy poważnej chorobie może zagrozić nieodwracalnymi konsekwencjami i zanim taką decyzje pacjent podejmie warto ją skonsultować z innym lekarzem, okazując mu np. dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia. 

Ponadto koniecznym jest znalezienie szpitala, w którym będzie możliwe dalsze leczenie oraz ustalenie przyjęcia na oddział. Niestety rzadko zdarza się, że to zadanie wykona lekarz ze ,,starego” szpitala (oczywiście w przypadku gdy wypis następuje na żądanie, wbrew stanowisku tego lekarza). 
Proszę też pamiętać, że w takim przypadku lekarz ze ,,starego” szpitala nie ma obowiązku zabezpieczyć bezpłatnego transportu sanitarnego do ,,nowej” placówki, wybranej przez chorego.


Nasze członkostwo:

Przejdź do serwisu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Przejdź do serwisu Kodeks Etyki dla Organizacji Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Współpracujemy z:

Przejdź do serwisu Forum zdrowia Przejdź do serwisu Centrum informacji leku Przejdź do serwisu Prawo i medycyna Przejdź do serwisu zdronet Przejdź do serwisu NIPiP Przejdź do serwisu Rzecznik Praw Pacjenta Przejdź do serwisu Ministerstwo Zdrowia dla pacjenta - refundacja Przejdź do serwisu Szpital św. Elżbiety Przejdź do serwisu Naj Magazyn Przejdź do serwisu Kancelaria Adwokacka Tymoteusz Barański

Dziękujemy za wsparcie

Przejdź do serwisu Roche Przejdź do serwisu Novo nordisk Przejdź do serwisu GlaxoSmithKline Przejdź do serwisu Fundusze EOG Przejdź do serwisu Fundacja Batorego Przejdź do serwisu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Portal w bieżącym roku finansowany z grantów:

Przejdź do serwisu Amgen Przejdź do serwisu Jannsen
Przejdź do góry
Projekt i obsługa portalu: Active Pharma Sp. z o.o.
Prawa Pacjenta © 2007 - Regulamin Serwisu - Polityka cookies