Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Zamknij

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Sprawozdanie merytoryczne z działalności IPPEZ za 2007 rok


INFORMACJE NA TEMAT INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ (IPPEZ)


      1. Informacje ogólne:

Adres:
  00-764 Warszawa,  ul. Sobieskiego 102 A l. 42, Dzielnica Mokotów, woj. Mazowieckie;
tel./fax:  (0 22) 331 77 55; (0 22) 331 77 76;   0 507 169 907
E-mail: ippez@ippez.org.pl; kontakt@prawapacjenta.eu
Strona WWW:  www.prawapacjenta.eu
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 4.11.2004 r.
Numer KRS: 0000220999
REGON: 140011587
NIP: 521 333 5187
Forma prawna: fundacja
Nazwa banku i numer rachunku: BANK PEKAO S.A.   III Oddz. Warszawa 32 1240 1040 1111 0010 05226 8248 

       2. Dane osób wchodzących w skład Zarządu:

Imię i nazwisko

Funkcja

Arkadiusz Nowak

 

Prezes Zarządu

Magdalena Bojarska

Członek Zarządu

Marta Pawłowska

Członek Zarządu

         3. Cel działalności IPPEZ

Fundacja ustanowiona jest w celu upowszechniania tematów związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności:
1. Upowszechniania wśród społeczeństwa praw pacjentów i sposobów ich egzekucji.
2. Wspierania działań mających na celu poprawę przestrzegania praw pacjentów.
3. Propagowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i  postaw prozdrowotnych.
4. Wypracowywania i wspierania rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na ochronę zdrowia.

4. Zakres działalności statutowej

Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje następujące działania:
1. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych.
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia.
3. Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów.
4. Kształcenie oraz podnoszenie wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa.
5. Prowadzenie studiów i badań dotyczących tematyki związanej z prawami pacjenta i edukacją zdrowotną.
6. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
7. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
8. Działalność na rzecz budowy rozwiązań z zakresu tworzenia i respektowania praw pacjentów w Polsce.
9. Propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu.
10. Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla pacjentów i ich opiekunów.
11. Tworzenie raportów, analiz, opracowań.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej.
13. Inne formy działalności edukacyjnej.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.
Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację. 


                                                    DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2007 R.


ORGANIZACJA AKCJI SPOŁECZNYCH

NAGRODY IMIENIA ŚWIĘTEGO KAMILA

Nagroda Imienia Św. Kamila, została ustanowiona w tym roku z inicjatywy Zakonu Ojców Kamilianów i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
Główną ideą nagrody, przyznawanej z okazji Światowego Dnia Chorego, (co roku w innej dziedzinie medycyny) jest wyróżnienie osób i instytucji, które szczególnie przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin oraz były głosem tych, którzy nie są w stanie domagać się przestrzegania swych praw.
8 lutego o godz. 18. w Sali Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski odbyło się
uroczyste wręczenie Nagród oraz wyróżnień im. Św. Kamila.

W kategorii „Lekarze i inni pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję na rzecz chorych i cierpiących” nagrodę przyznano doc. dr hab. n. med. Joannie Mikulskiej – Meder, dyrektorowi lecznictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Nagrodę Kapituła Nagrody przyznała za godną naśladowania szlachetną postawę troski, życzliwości i pomocy okazywanej każdemu pacjentowi.
 
Wyróżnienie w tej kategorii uzyskał prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy za determinację w działaniu na rzecz przestrzegania praw pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne.
 
W kategorii „Instytucje, stowarzyszenia i organizacje wspierające chorych i ich rodziny w dziedzinie opieki zdrowotnej, grup wsparcia i edukacji” nagrodę na ręce Prezesa Andrzeja Warota przyznano Związkowi Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILA” za zaangażowanie w działalność na rzecz zmiany postaw wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, przeciwdziałania ich stygmatyzacji i integrację środowiska organizacji pacjentów.
 
Wyróżniono także Towarzystwo Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki” za budowanie kultury miłosierdzia i solidarności z cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i promowanie twórczości chorych.
 
W kategorii „Media promujące edukację zdrowotną i społeczną” przyznano dwie równorzędne nagrody: tygodnik „Newsweek Polska” za patronat medialny nad Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego w 2006 roku oraz TVP 1, a szczególnie redakcje „Kawy czy Herbaty”, Oprawy Dnia oraz Teleexpresu za aktywny wkład w propagowanie idei Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego oraz Międzynarodowego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię w 2006 roku. 
 
Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz – wiceminister zdrowia Bolesław Piecha, przedstawiciele Episkopatu i Zakonu Ojców Kamilanów, środowiska medycznego, świata kultury i mediów (między innymi Irena Santor, Edyta Gepperd, Michał Bajor i Zofia Czernicka) oraz licznie przybyli przedstawiciele organizacji pacjentów i ich rodzin.
Uroczystość zakończył mini-recital Eleni, członka Kapituły; całą galę prowadziła Grażyna Torbicka z TVP2. 
 
Skład Kapituły Nagrody Imienia Św. Kamila:- Jego Ekscelencja abp Władysław Ziółek, metropolita archidiecezji łódzkiej, członek Papieskiej Rady ds. Pracowników Służby Zdrowia,- o. Franciszek Bieniek OSCam – Prowincjał Zakonu Ojców Kamilianów,- Elżbieta Radziszewska - lekarz medycyny, poseł na sejm RP,- Jadwiga Kamińska, prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia,
- Eleni – przedstawicielka świata kultury,- ks. prof. Mirosław Kalinowski - prorektor ds. nauki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
- prof. Marek Jarema - krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii,
- o. Arkadiusz Nowak OSCam - prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
- Tomasz Królak - wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Katolicka Agencja Informacyjna.

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, odbyła się w Warszawie debata  pod hasłem: "Już ponad milion Polaków leczy się w poradniach zdrowia psychicznego! Czy mają szansę na normalne życie?"  z udziałem największych autorytetów w dziedzinie psychiatrii, przedstawicieli pacjentów, mediów, rzeczników praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

W debacie udział wzięli m.in.: prof. Marek Jarema - krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii,  prof. Aleksander Araszkiewicz -  prezes  Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego, doc. Joanna Meder - dyrektor lecznictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.  

W imieniu pacjentów i osób wspierających chorych i ich rodziny głos zabrał ks. Arkadiusz Nowak - prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, dr Maria Pałuba prezes Towarzystwa  Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”,  Andrzej Warot - prezes Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL -FAMILIA,  Krystyna Barbara Kozłowska - dyrektor Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia oraz Jadwiga Kamińska - prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia. Stronę rządową reprezentował Bolesław Piecha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 

Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze problemy związane z ochroną zdrowia psychicznego, w tym konieczność wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi szerszego dostępu do nowoczesnej farmakoterapii.

Minister  Bolesław Piecha przedstawił stanowisko resortu zdrowia dotyczące szerszej dostępności do nowoczesnej farmakoterapii, którą uzyskają pacjenci cierpiący na schizofrenię. Minister oświadczył, że  w najbliższym  czasie przestanie funkcjonować pojęcie tzw. „schizofrenii lekoopornej” a  tym samym cierpiący na schizofrenię  otrzymają szerszy dostęp do nowoczesnej farmakoterapii. 

PATRONAT AKCJI PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEJ  „MAM HAKA NA RAKA”

We wrześniu rozpoczęła się I Edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży MAM HAKA NA RAKA. Akcja skierowana jest do licealistów i ma na celu popularyzację profilaktyki chorób nowotworowych. Jednym z celów akcji jest dotarcie, za pośrednictwem młodzieży, do dorosłej części polskiego społeczeństwa. Jednym z patronów akcji jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Pragnąc wykorzystać wiedzę i zapał młodych ludzi- licealistów, Polska Unia Onkologii postanowiła powołać program „MAM HAKA NA RAKA”. Kluczowym założeniem programu jest  przygotowanie młodych ludzi do podejmowania aktywności prozdrowotnych wśród najbliższych.

Na przełomie października i listopada młodzi mieli okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, które przy wsparciu lekarzy onkologów i przedstawicieli organizacji pacjentów onkologicznych poprowadzą studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny. 

Punktem kulminacyjnym programu jest konkurs „Znajdź haka na raka” na projekt kampanii społecznej, która skutecznie przekona ich rodziny do systematycznego przeprowadzania badań profilaktycznych.
W programie bierze udział ok. 600 szkół z całej Polski.

Za propagowanie akcji w regionie odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, a za monitorowanie procesu wdrażania i opracowywanie danych - Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej. Program MAM HAKA NA RAKA realizowany jest ze środków firmy Glaxo Smith Kline – partnera polskiej onkologii. Oprócz Instytutu, do współpracy zaproszono dotychczasowych aktywnych i wypróbowanych partnerów Polskiej Unii Onkologii posiadających duże doświadczenie w realizacji istniejących programów edukacyjnych, przede wszystkim Fundację Urszuli Jaworskiej i Stowarzyszenie Amazonki. Inicjatywę wspierają też Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości” oraz Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka. 

Honorowym Patronem programu MAM HAKA NA RAKA jest minister zdrowie Zbigniew Religa. Patronaty przyznali również: Minister Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka oraz Rada Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

PATRONAT AKCJI PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNEJ  „LOKAL BEZ PAPIEROSA”

Instytut objął honorowy patronat nad ogólnopolską kampanią społeczną „Lokal Bez papierosa”. 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Manko ma na celu promocję miejsc wolnych od dymu nikotynowego oraz poszanowania zdrowia. W ramach kampanii powstała Mapa Lokali Bez Papierosa

Do współpracy zaproszone są lokale, które dbając o zdrowie swych klientów wprowadzają zakaz palenia lub wydzielają zamknięte strefy dla palaczy. Kluczowym elementem kampanii jest Mapa Lokali Bez Papierosa, która powstaje na portalu www.lokalbezpapierosa.pl i która jest platformą informacyjną o lokalach i salach wolnych od dymu tytoniowego. Inicjatywa ta ma sprzyjać prowadzeniu odpowiedzialnej polityki zdrowotnej przez właścicieli lokali oraz promować rozwiązania w zakresie ochrony przed skutkami biernego palenia, które stały się już standardem w wielu krajach Europy.

Projekt LokalBezPapierosa.pl daje możliwość świadomego wyboru pubu, kawiarni czy restauracji wolnych od dymu papierosowego oraz sprzyja zwiększeniu w społeczeństwie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.

Honorowy patronat nad akcją prócz Instytutu objęli m.in. Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Polskie Towarzystwo Lekarskie, samorządy Małopolski, Mazowsza i Śląska oraz rektorzy wyższych uczelni  w Krakowie.

ORGANIZACJA KONFERENCJI, SEMINARIÓW, WARSZTATÓW, SZKOLEŃ


SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI PACJENTÓW Z OKAZJI XV ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO, 8-9.02.2007r., WARSZAWA
 

W dniach 8 i 9 lutego w Warszawie, z inicjatywy IPPEZ spotkali się liderzy organizacji pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne i ich rodzin z całej Polski. Okazją do spotkania były obchody Światowego Dnia Chorego. W spotkaniu z przedstawicielami organizacji wziął udział wiceminister zdrowia, Bolesław Piecha. Rozmawiano o Narodowym Planie Ochrony Zdrowia Psychicznego, podkreślając, że aby był skutecznie realizowany i przestrzegany, musi mieć rangę ustawy lub co najmniej rozporządzenia.
Obecny na spotkaniu prof. Marek Jarema przypomniał, że kiedy podpisywano ustawę o ochronie zdrowia psychicznego w 1994 roku, decyzje o Narodowym Programie odkładano w przyszłość. – Czy to nie teraz właśnie jest ten czas? – pytał.    

Poruszano też temat refundacji specjalistycznych leków dla pacjentów leczących się psychiatrycznie. Minister powiedział, że sprawa ta wyjaśni się w ministerstwie w ciągu kilku najbliższych dni.
Organizacje postulowały, by działania dotyczące ochrony zdrowia psychicznego nie skupiały się tylko na - jakże ważnym - leczeniu, ale by sięgały dalej - w zapewnienie choremu „bodźców” do powrotu do zdrowia, na przykład stanowiska pracy. Podkreślano, że tylko zintegrowany system – równoległe działania w zakresie ochrony zdrowia, samorządów, rynku pracy i edukacji - może przełożyć się na dobre funkcjonowanie chorego w społeczeństwie i na rynku pracy po powrocie do zdrowia.
 
Wykład wygłosił Prof. Aleksander Araszkiewicz, wyróżniony tego samego dnia podczas wieczornej gali w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski Nagrodą Św. Kamila. Mówił o zasadach leczenia schizofrenii i zmianach na listach refundacyjnych.
 
Na temat praw pacjentów psychiatrycznych mówiła dr Jolanta Paruszkiewicz, ordynator psychiatrycznego oddziału dziecięcego szpitala w Józefowie. Omawiała problemowo poszczególne prawa, powołując się na bogate doświadczenia i przykłady ze swojej praktyki lekarskiej. Takie praktyczne podejście bardzo cenili sobie uczestnicy warsztatów.

 „BIAŁACZKA – MOŻNA ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” – KONFERENCJA PRASOWA, 15.03.2007R., WARSZAWA  

15 marca, w czwartek  o godz. 12 w Centrum Konferencyjnym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pod hasłem „Białaczka – można zdążyć z pomocą”. Konferencję zorganizowało  Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekła Białaczkę Szpikową (PBS). Patronat nad spotkaniem objęły Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.  

W spotkaniu wzięli udział specjaliści - autorytety medyczne w dziedzinie hematologii, przedstawiciele Stowarzyszenia PBS, przedstawiciele IPPEZ oraz ks. Piotr Sadkiewicz, aktywny działacz na rzecz edukacji zdrowotnej i przeszczepów, wybrany Proboszczem Roku 2005. Zabrakło zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

WARSZTAT „PRAWA PACJENTA PSYCHIATRYCZNEGO- TEORIA A PRAKTYKA”, 9.10.2007 r., WARSZAWA 

Warsztat dla organizacji i stowarzyszeń pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiatryczne i ich rodzin odbył się  9 października, w Centrum Prasowym FOKSAL. 

Okazją do zorganizowania warsztatu były Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego oraz Debata poświęcona zdrowiu psychicznemu (szerzej opisana w dziale „Organizacja akcji społecznych”)  

Warsztat prowadzony był przez eksperta w dziedzinie praw pacjenta dr Jolantę Paruszkiewicz, ordynatora Oddziału Psychiatrii Dziecięcej szpitala w Józefowie. Aktywny udział w warsztacie wzięli Rzecznicy Praw Pacjenta w Szpitalach Psychiatrycznych, prezentując sam urząd i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. 

Spotkanie odbyło się we współpracy z Biurem Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia. 

„JAKOŚĆ ŻYCIA W CHOROBIE”, I WARSZTATY DZIENNIKARSKIE, 18.10. 2007R., WARSZAWA 

18 października w Centrum Prasowym „Foksal” odbyły się I Warsztaty Dziennikarskie, zorganizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia.  Warsztaty były pierwszym z cyklicznych spotkań dla dziennikarzy.

Wykłady na temat psychologicznych, społecznych i medycznych uwarunkowań jakości życia w chorobie przedstawili  psycholog dr hab. Ewa Trzebińska z SWPS, socjolog prof. dr hab. Antonina Ostrowska z PAN i prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski, ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Naczyń Szpitala Specjalistycznego w Międzylesiu oraz kierownik Zakładu Humanistycznych Podstaw Medycyny warszawskiej Akademii Medycznej.
Doświadczeniem w prowadzeniu swojej fundacji podzieliła się Anna Dymna. Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ks. Arkadiusz Nowak opowiedział o działalności Instytutu.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, WARSZTATACH, SEMINARIACH

DEBATA O ZDROWIU - SPOTKANIE ŚRODOWISK MEDYCZNYCH I PACJENCKICH, 19 LUTY 2007R., WARSZAWA 

Ks. Arkadiusz Nowak prezes IPPEZ, uczestniczył w Debacie o Zdrowiu zorganizowanej w Domu Dziennikarza przez Centrum Komunikacji Medialnej przy współpracy Federacji Pacjentów Polskich i Dziennikarskiego Klubu Zdrowia.

Spotkanie odbywało się pod hasłem ”Współpłacenie za leki i usługi medyczne. Co na to pacjenci?”. 

W spotkaniu udział wzięli lekarze, eksperci z różnych dziedzin zdrowia, organizacje pacjentów, przedstawiciele szpitali, przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz dziennikarze. Mimo zaproszenia, zabrakło przedstawicieli resortu zdrowia.

Uczestnicy debaty w Domu Dziennikarza zgodzili się, że dopłaty do usług medycznych pomogłyby w wyeliminowaniu korupcji w służbie zdrowia. Uznali jednak bez określenia koszyka gwarantowanych świadczeń medycznych oraz Rejestru Usług Medycznych nie jest możliwe wprowadzenie współpłacenia dla pacjentów.

IV FORUM SEMINARYJNO-WARSZTATOWE, 26-28.02.2007R., KRAKÓW

W dniach 26-28 lutego tego roku w Krakowie z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne obyło się IV Forum Seminaryjno-Warsztatowe Rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie.
W spotkaniu wziął udział przedstawiciel IPPEZ.

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu IW Equal „Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO”„Rozwój samopomocy rodzin i osób z grupy docelowej w oparciu o istniejące sieci”.
Forum poświęcone było rozwojowi samopomocy rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie. 

W czasie spotkań przedstawiono m.in.:
-    funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” (Pensjonatu i Restauracji, w którym pracuje obecnie 21 osób po kryzysach psychicznych) w kontekście systemu rehabilitacji społecznej osób chorujących psychicznie
-    projekt szkoleniowy „Profesjonalny pracownik hotelu” dla osób pozostających bez pracy z powodu choroby psychicznej. 

Ważną częścią spotkania były referaty rodziców osób chorujących psychicznie - opierały się na doświadczeniach osobistych i praktyce.

Dyskutowano również o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego i roli organizacji rodzin w procesie uchwalania tego programu.

KONFERENCJA NA RZECZ CHORYCH ZE SZPICZAKIEM, 3-4 MARCA 2007R.,WARSZAWA  

W dniach 3 i 4 marca w Warszawie odbył się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka, na którym wystąpił z wykładem także przedstawiciel IPPEZ.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji szpiczakowych z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Słowacji i Rumunii. Prezentowano standardy leczenia i metody najnowszych terapii ograniczających występowanie objawów i poprawiających jakość życia pacjentów, omawiano sytuację i leczenie szpiczaka w poszczególnych krajach, a także sytuacje pacjentów chorujących na szpiczaka w polskim systemie zdrowia. Spotkanie służyło także dyskusjom między pacjentami oraz wymianie doświadczeń na temat życia i walki z chorobą.  Przedstawiono ponadto dotychczasową działalność Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka oraz plany Stowarzyszenia na przyszłość.

Magda Bojarska, członek zarządu IPPiEZ, prezentowała inicjatywy Instytutu  podejmowane na rzecz dobra pacjentów oraz szanse na powołanie niezależnej instytucji Rzecznika Praw Pacjenta.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka jest członkiem Myeloma Euronet – Europejskiej Sieci Grup Pacjentów Chorych na Szpiczaka.

SPOTKANIE ORGANIZACJI PACJENTÓW W PRADZE, 23-24 MARCA 2007 R., PRAGA 

Przedstawicielka IPPEZ, uczestniczyła w dniach 23-24 marca 2007 r. w spotkaniu pacjenckich organizacji pozarządowych z krajów Europy Środkowo- Wschodniej w Pradze. Spotkanie zorganizowane było przez czeski odpowiednik Insytutu – Koalice pro Zdravi.
Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Słowenii, Bułgarii, Litwy oraz Polski.

Konferencja była poświęcona obecności organizacji pacjentów w poszczególnych krajach oraz roli, jaką odgrywają w systemie zdrowotnym oraz w polepszaniu dostępu pacjentów do nowoczesnych technologii. Wymieniano doświadczenia, dzielono się pomysłami. 

Konferencja oparta była na kilkunastu wystąpieniach tematycznych uczestników , ale utrzymana w formie otwartej dyskusji, w której każdy z przedstawicieli mógł wziąć udział.

Dyskutowano na temat możliwych źródeł finansowania organizacji, dostępu do nowoczesnych leków, sposobów docierania do decydentów i lobbowania, wpływaniu na proces formułowania nowych rozwiązań prawnych oraz o problemach, ale i sukcesach organizacji.

OBCHODY JUBILEUSZU XX – LECIA PIERWSZEGO W POLSCE KLUBU AMAZONEK, 21.04.2007 r, WARSZAWA 

Przedstawicielka IPPEZ uczestniczyła 21 kwietnia 2007 r. w Jubileuszu XX – lecia Pierwszego w Polsce Klubu Amazonek. Podczas Jubileuszu wręczono statuetki WENUS AMAZONEK osobom szczególnie ważnym i zasłużonym dla Amazonek. 

Wcześniej dokonano uroczystego, symbolicznego przecięcia wstęgi do nowobudowanego obiektu Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego przy Zakładzie Rehabilitacji Centrum Onkologii. 

Podczas spotkania Reprezentantki z całej Polski przyjęły Deklarację Programową na najbliższe lata.

FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ I REHABILITACJI, 26-27.04.2007 R. KRAKÓW

W dniach 26-27 kwietnia 2007 w Krakowie odbyło się Forum Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji.

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej przy współudziale: Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP, Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego, Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ CM, Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz  WHO Collaborating Center.

 W Forum wziął udział przedstawiciel IPPEZ. 

Główne tematy Forum to "Dobre praktyki - Dobre wyniki?" (dzień pierwszy)  oraz "Reforma w Psychiatrii" (dzień drugi). 

W czasie sesji prezentowano m.in. wyników programów IW EQUAL na rzecz osób chorujących psychicznie; dzielono się doświadczeniami z funkcjonowania Pensjonatu „U Pana Cogito” oraz Fountain House;  dyskutowano nad nowymi zasadami i sposobami wdrażania modelu opieki psychiatrycznej w środowisku lokalnym.
Forum gościło wielu wybitnych psychiatrów i praktyków psychiatrii środowiskowej. 

Podczas Forum spotkała się także grupa ekspercka ds. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

SPOTKANIE „RAKA MOŻNA LECZYĆ W DOMU”, 21.05. 2007 r., POZNAŃ

Przedstawicielka IPPEZ, Magda Bojarska uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolską Unię Amazonek.  

Spotkanie było poświęcone doustnej chemioterapii, jako szansie na nowoczesne i bardziej komfortowe leczenie raka piersi. Prezentowano zalety i korzyści wynikające z dostępu do terapii doustnej – przede wszystkim poprawę jakości życia pacjentek. 

Magda Bojarska wystąpiła z prezentacją na temat praw pacjenta. Mówiła o tym, jak świadomość swoich praw oraz umiejętność ich egzekwowania może wpłynąć na poprawę jakości życia pacjenta.  Przedstawiła także projekt nowelizacji Karty praw Pacjenta, opracowany wspólnie przez prawników ze Studenckiej Poradni Prawa Medycznego i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. 


DEBATA EKSPERCKA, 20.06.2007 r., WARSZAWA

20 czerwca przedstawiciel IPPiEZ uczestniczył w debacie eksperckiej, poświęconej roli organizacji pacjentów w systemie ochrony zdrowia. 

Spotkanie obyło się w Ministerstwie Zdrowia, uczestniczyli w nim przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, urzędnicy z MZ,  członek Sejmowej Komisji Zdrowia, prawnicy oraz przedstawiciele organizacji pacjentów.
Rozmawiano o głównych problemach, jakie napotykają podczas swej działalności organizacje zrzeszające pacjentów oraz o tym, jak powinna wyglądać współpraca sektora publicznego z sektorem organizacji.
Podkreślano przed wszystkim konieczność dialogu administracji państwowej z organizacjami.

„ROLA ORGANIZACJI PACJENTÓW W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA” TEMATEM SPOTKANIA Z DZIENNIKARZAMI, 21.06.2007r, WARSZAWA 

21 czerwca w restauracji Villa Foksal odbyło się śniadanie prasowe, poświęcone problematyce organizacji pacjentów,  w którym uczestniczyła Magda Bojarska, członek Zarządu IPPiEZ.

M. Bojarska wystąpiła z krótką prezentacją na temat doświadczeń polskich organizacji pacjentów w kształtowaniu systemu ochrony zdrowia. 

Dr Dorota Karkowska z Uniwerytetu Łódzkiego, autorka wielu prac oraz podręcznika na temat praw pacjenta mówiła o prawach pacjenta w naszym systemie opieki zdrowotnej.
Doświadczenia europejskie w dziedzinie współpracy organizacji pacjentów z przemysłem farmaceutycznym prezentowała Anna Kozieł ze Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA).

KONGRES EUFAMI "DOTYKAJĄC GWIAZD" , 14-16.09.2007 R, TORUŃ 

Przedstawicielka IPPEZ w dn. 14-16. września wzięła udział w Kongresie EUFAMI, który w tym roku odbywał się w Toruniu. Kongres odbywał się pod hasłem: „Choroby psychiczne i rodzina. Odwrót choroby i wyzdrowienie - ku lepszej jakości życia”

Gospodarzem Kongresu był Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Pol-Familia”, będący organizacją członkowską EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness).

Kongres był skierowany do członków rodzin, osób, które doświadczyły choroby psychicznej oraz do profesjonalistów z dziedziny ochrony zdrowia i opieki społecznej. W Kongresie wziłęó udział ok. 500 osób z kraju i z zagranicy. Podczas Kongresu odbyły się sesje plenarne, których tematyka dotyczyła m.in. tworzenia praw i zasad w zakresie zdrowia psychicznego na szczeblu europejskim i krajowym oraz przekształcanie ich w dobrą praktykę. Poruszona została tematyka remisji oraz rekonwalescencji i roli, jaką spełnia w tym procesie rodzina osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W ramach Kongresu odbyło się także czternaście warsztatów obejmujących szeroką listę zagadnień, do wyboru przez uczestników.

PIELGRZYMKA „AMAZONEK”, 6.10.2007R., CZĘSTOCHOWA 

Ks. Arkadiusz Nowak wspólnie z Amazonkami na Jasnej Górze.

6 października 2007r. odbyła się pielgrzymka  "Amazonek", kobiet doświadczonych chorobą nowotworową piersi, do Częstochowy. Uroczystej mszy świętej przewodniczył J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak - Metropolita Częstochowski. Mszę świętą koncelebrowali duszpasterze poszczególnych klubów "Amazonek", oraz Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym - O. Arkadiusz Nowak. 

Po zakończonej eucharystii, ponad dwa tysiące "Amazonek" szczelnie wypełniło Kaplicę Św. Józefa, gdzie odbyło się jubileuszowe spotkanie. Wykłady wygłosili Ks. Wacław Oszajca - Jezuita, oraz Ojciec Prowincjał Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W swoim wystąpieniu ks. Nowak przybliżył zebranym postać Św. Kamila, patrona chorych i szpitali, zachęcając "Amazonki", by poprzez kult i modlitwę do Św. Kamila, odnalazły w Nim powiernika swych bolesnych doświadczeń.

JESIENNE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE, 19.10.2007R, WARSZAWA 

19 października w Warszawie przedstawiciele organizacji pacjentów, w tym przedstawiciel IPPEZ uczestniczyli w kolejnej edycji Jesiennych Spotkań Onkologicznych.

W ramach Spotkań uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich dla stowarzyszeń pacjentów oraz współpracy z firmami sponsorującymi te organizacje. Jesienne Spotkania Onkologiczne zorganizowała Polska Unia Onkologii.

KONFERENCJA "PODJĄĆ WYZWANIA. SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ", 30.10.2007R, WARSZAWA 

30 października 2007 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się konferencja nt. „Działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w Polsce – Podjąć wyzwania. Szukać rozwiązań".

W konferencji uczestniczyła Magdalena Bojarska z Instytutu Praw Pacjenta i Opieki Zdrowotnej.

Konferencja zorganizowana przez Biuro Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym dotyczyła systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce i potrzeb jego przebudowy w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Udział wzięli: Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewa Junczyk-Ziomecka, Doradcy Prezydenta RP – Nelly Rokita – Arnold, dr Tomasz Zdrojewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Grzegorz Gołdynia, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – prof. Aleksander Araszkiewicz, prof. Marek Jarema, prof. Jan Czabała, prof. Jacek Wciórka, dr Andrzej Cechnicki, przedstawiciele środowiska naukowego i lekarskiego, instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych działających na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.

WARSZTATY MEDIOWE "PODZIEL SIĘ ŻYCIEM", 6.11.2007R., WARSZAWA 

Z inicjatywy Fundacji Urszuli Jaworskiej oraz dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia w dniu 6 listopada  w Sali Konferencji Episkopatu Polski  odbyły się warsztaty mediowe pt.: "Podziel się życiem". W spotkaniu uczestniczyli czołowi przedstawiciele polskiej transplantologii, członkowie organizacji społecznych, stowarzyszeń pacjentów oraz mediów.

W warsztatach udział wzięli m. in.: prof. dr n. med. Wojciech Rowiński – krajowy konsultant ds. transplantologii klinicznej, prof. dr n. med. Piotr Kaliciński – kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie –„Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. W imieniu pacjentów i osób wspierających chorych i ich rodziny głos zabrali: Urszula Jaworska – założycielka Fundacji Urszuli Jaworskiej, Magdalena Bojarska z  Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Krzysztof Pijarowski – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”, Tadeusz Bujak – prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca, Marcin Velinov – prezes Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi „Krewniacy” oraz Ewa Pacuła i Przemysław Saleta – rodzice 13-letniej Nicole, która oczekuje na przeszczep nerki i Martyna Wojciechowska popierająca ideę dawstwa narządów.

Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność podniesienia świadomości społecznej w zakresie transplantologii. Szczególny nacisk położono na popularyzację wiedzy o pełnej przejrzystości wszystkich stosowanych w Polsce procedur transplantacyjnych (zasady rozpoznawania zgonu człowieka, sposób doboru narządu do odpowiedniego biorcy) oraz regulacjach prawnych (deklaracja zgody, domniemanie zgody), a także nagłośnienie jednoznacznie pozytywnego stanowiska Kościoła Katolickiego w sprawie pobierania i przeszczepiania narządów.

II WARSZTATY DZIENNIKARSKIE „JAKOŚĆ ŻYCIA W CHOROBIE”

29 listopada w Warszawie odbyły się II Warsztaty Dziennikarskie, zorganizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia.
Spotkanie odbyło się pod tytułem: "Wpływ rozmowy lekarza z pacjentem na efekty terapii i jakość życia, na przykładzie chorych na guzy endoktrynne". 


Wśród uczestników spotkania byli m.in. prof. dr hab. Beata Kos-Kudła – kierownik Kliniki Endokrynologii oraz Katedry patofizjologii i endokrynologii w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dr Jarosław Ćwikła – specjalista medycyny nuklearnej i radiologii, kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, prezes Stowarzyszenia Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne, prof. dr hab. Krystyna de Walden- Gałuszko – prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, dr Agata M. Wytykowska – psycholog Ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz piosenkarka Halina Frąckowiak. 

WARSZTATY DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW: „ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI PACJENTÓW”.

W dniach 14-15 grudnia w Warszawie Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizował kolejny warsztat dla organizacji pacjentów. W spotkaniu pod tytułem "Zarządzanie organizacją pozarządową. Źródła finansowania organizacji pacjentów" uczestniczyli przedstawiciele 37 organizacji, w sumie 76 osób ( w tym: 25 osób ze stowarzyszeń psychiatrycznych, 15 osób ze stowarzyszeń onkologicznych, 36 osób z innych stowarzyszeń pacjentów).

Spotkanie rozpoczął wykład prof. Tomasza Pasierskiego pt. "Leczenie a doświadczenie choroby". Następnie uczestnicy brali udział w warsztatach na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Funduszy Norweskich, prowadzonych przez trenerów związanych ze Stowarzyszeniem BORIS. 

Drugiego dnia obyły się praktyczne warsztaty w czterech grupach, zróżnicowanych pod względem zaawansowania uczestników, poświęcone metodologii projektu. 

Warsztat dla organizacji pacjentów został zorganizowany w ramach grantu uzyskanego w I edycji konkursu projektów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”.
Zadanie współfinansowane było finansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

INNE

PORTAL INTERNETOWY www.prawapacjenta.eu

Przez cały 2007 r. rozwijany jest portal internetowy skierowany do organizacji zrzeszających pacjentów i ich rodziny oraz do samych osób chorych. Użytkownicy serwisu otrzymali szczegółową i przetworzoną informację dotyczącą uprawnień pacjenta w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, oraz w sektorze prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. 

Portal zawiera też rozbudowaną informację nt. praw pacjenta, archiwum aktów prawnych oraz dział porad prawnych. 

Portal zawiera ciągle uzupełnianą bazę stowarzyszeń pacjentów oraz rozbudowaną wyszukiwarkę organizacji.
Ponadto portal zawiera:

- Aktualności – na bieżąco redagowane wydarzenia, informuje o nowościach w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia w Polsce;
- Dział ABC Pacjenta - podstawowe informacje nt. chorób, profilaktyki, metod terapeutycznych;
- Dział Edukacja Zdrowotna - poświęcony przed wszystkim dwóm obszarom chorobowym, w których Instytut jest szczególnie aktywny: onkologii i chorobom psychicznym; zawiera:
- podstronę Akcje zdrowotne – informacje nt. akcji i kampanii społecznych w Polsce
- podstronę Badania i sondaże – prezentacja wyników badań NT. opieki zdrowotne i ochrony zdrowia
- podstronę Programy profilaktyczne – informacja NT. programów profilaktycznych NFZ-u
- podstronę Ważne dokumenty – prezentacja dokumentów istotnych z punktu widzenia organizacji pacjentów, a także samych pacjentów 
- Kalendarz wydarzeń - pozwala na rozpowszechnianie informacji o ważnych spotkaniach, konferencjach, ect. organizowanych zarówno przez Instytut, jak również przez organizacje pacjentów. 

Portal posiada aktywną funkcjonalność- newsletter, co pozwala subskrybować odbiorcom wszystkie nowe informacje pojawiające się na stronie. 

Portal jest pozycjonowany w największych wyszukiwarkach internetowych, co ma zwiększyć dostępność informacji o prawach pacjenta, profilaktyce i organizacjach i stowarzyszeniach pacjentów wśród użytkowników. 

Zadaniem portalu będzie także stworzenie szerszej płaszczyzny komunikacji pomiędzy stowarzyszeniami pacjentów, a Instytutem jako organizacją służebną wobec innych organizacji. Umożliwi to Forum dyskusyjne, które ułatwi wymianę informacji o bieżącym działaniu stowarzyszeń i przyczyni się do większej integracji tych środowisk. Liczymy, że Forum będzie miejscem ogólnopolskiej debaty nt. systemu ochrony zdrowia, miejscem wymiany poglądów i doświadczeń.

W październiku portal nawiązał współpracę z portalem Forumzdrowia.pl. Portal forumzdrowia.pl, tworzony przez Wydawnictwa Lekarskie, jest zbiorem popularno-naukowych tekstów o charakterze poradnikowym, dotyczących różnych dziedzin medycyny i problemów związanych z ochroną zdrowia.
Wszystkie teksty są przygotowywane na potrzeby Portalu przez współpracujących z nim specjalistów.

Portal zawiera elementy interaktywne, dające Użytkownikom możliwość zadawania pytań autorom tekstów, korzystania z poradni on-line, udziału w czatach z ekspertami z nimi oraz wypowiadania się na forum.

W ramach współpracy, lekarze specjaliści związani z portalem Forum Zdrowia będą udzielać odpowiedzi także użytkownikom portalu prawapacjenta.pl, a eksperci z Poradni Praw Pacjenta Instytutu będą udzielać odpowiedzi na pytania użytkowników Forum Zdrowia. Portal prawapacjenta.pl będzie także korzystał z treści medycznych portalu Forum Zdrowia. 

PORADNIA PRAW PACJENTA

W ramach portalu funkcjonuje internetowa bezpłatna Poradnia Prawna dla pacjentów. Dział ten oferuje mechanizm zadawania pytań do ekspertów i publikowania odpowiedzi na te pytania.
Poradnia istnieje od stycznia 2007 r. – udzielono w tym czasie już 180 porad prawnych.  

Poprzez portal prowadzone jest darmowe doradztwo prawne skierowane do pacjentów. Zakres porad prawnych udzielanych przez PPP dotyczy szczególnie odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i trudności w dostępie do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych oraz zaniedbań i błędów w procesie leczenia. 

Pomoc doradców polegać na przedstawianiu opinii i propozycji rozwiązań prawnych dotyczących postępowania przed różnymi organami i instytucjami w kwestii naruszenia praw pacjenta oraz praw ubezpieczonego. Porad udzielają specjaliści z zakresu prawa medycznego i zdrowia publicznego.  W sytuacjach wymagających interwencji prawnej pacjenci kierowani są kierowani do rekomendowanych przez IPPEiZ kancelarii prawniczych. 

Zainteresowani uzyskaniem pomocy prawnej wypełniają formularz zgłoszeniowy on-line, dostępny na stronie www.prawapacjenta.eu lub zgłaszają pytanie telefonicznie, listownie lub e-mailowo lub osobiście do sekretariatu Poradni w siedzibie Instytutu (ul. Nowogrodzka 62A l. 315, w Warszawie). 

Poradnia:
- udziela informacji oraz odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczące systemu ochrony zdrowia
- przedstawia opinie i opracowywania projektów pism procesowych w postępowaniu przed różnymi organami państwowymi w kwestii naruszenia praw pacjenta
- wskazuje tryb interwencyjny w przypadku naruszenia praw pacjenta na obszarze działania danego Oddziału NFZ

Nasze członkostwo:

Przejdź do serwisu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Przejdź do serwisu Kodeks Etyki dla Organizacji Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Współpracujemy z:

Przejdź do serwisu Forum zdrowia Przejdź do serwisu Centrum informacji leku Przejdź do serwisu Prawo i medycyna Przejdź do serwisu zdronet Przejdź do serwisu NIPiP Przejdź do serwisu Rzecznik Praw Pacjenta Przejdź do serwisu Ministerstwo Zdrowia dla pacjenta - refundacja Przejdź do serwisu Szpital św. Elżbiety Przejdź do serwisu Naj Magazyn Przejdź do serwisu Kancelaria Adwokacka Tymoteusz Barański

Dziękujemy za wsparcie

Przejdź do serwisu Roche Przejdź do serwisu Novo nordisk Przejdź do serwisu GlaxoSmithKline Przejdź do serwisu Fundusze EOG Przejdź do serwisu Fundacja Batorego Przejdź do serwisu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Portal w bieżącym roku finansowany z grantów:

Przejdź do serwisu Amgen Przejdź do serwisu Jannsen
Przejdź do góry
Projekt i obsługa portalu: Active Pharma Sp. z o.o.
Prawa Pacjenta © 2007 - Regulamin Serwisu - Polityka cookies