Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Zamknij

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Monitoring projektów aktów prawnych


Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wraz z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych jest realizatorem projektu w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG pt.  „Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”.

Projekt ukierunkowany jest na monitoring oraz poprawę jakości legislacyjnej aktów normatywnych przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji społecznych, a także wzmocnienie samego procesu konsultacji. Działania będą prowadzone poprzez bieżące analizowanie udostępnianych przez Ministerstwo projektów aktów prawnych pod kątem dobrej legislacji oraz zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych. Dzięki projektowi rozszerzy się również liczba organizacji zdolnych do merytorycznej oceny projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia pod kątem ich jakości, przejrzystości i respektowania interesów pacjentów. Aby zwiększyć skalę i jakość konsultacji społecznych organizacje pacjentów, zostaną przeprowadzone dwa szkolenia łącznie dla 50 liderów z całej Polski. Szkolenia będą dot. podstaw prawnych i uprawnień organizacji pozarządowych dotyczących wpływania na prawo, ćwiczeń w czytaniu aktów prawnych - formułowaniu uwag i rekomendacji, poszukiwania informacji dotyczących konsultowanego zakresu. Szkolenia przeprowadzą prawnicy z praktyką w ngo. 
Szkolenia odbędą się w październiku 2014 r.

Następnie powołana zostanie Grupa ekspertów, których zadaniem będzie monitorowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia. W skład Grupy wejdą specjaliści z zakresu prawa medycznego, dobrej legislacji, ochrony zdrowia i przedstawiciele organizacji pacjentów. Zadaniem Grupy będzie analiza projektów aktów prawnych pod kątem dobrej legislacji, zgodności z prawami pacjentów, oraz poprawa jakości w aspekcie legislacyjnym oraz merytorycznym – współpraca z organizacjami pacjenckimi. Organizacje pacjenckie będą mogły zwrócić się do członków Grupy Monitorującej w przypadku problemów ze zrozumieniem proponowanego przepisu prawnego itp. Każda organizacja będzie mogła przesłać do Instytutu swoje pytanie/wątpliwość. 
Harmonogram działania Grupy Monitorującej - 01 listopada 2014 r - 31 października 2015 r.

Prowadzona przez Grupę Monitorującą wielomiesięczna praca monitorująca pozwoli na opracowanie na bazie prowadzonego nadzoru raportu, w którym dążyć się będzie do zidentyfikowania typowych problemów legislacyjnych w pojawiających się projektach aktów prawnych z zakresu ochrony zdrowia wraz z rekomendacjami mającymi na celu ich wyeliminowanie w przyszłości. Raport zostanie przedstawiony Ministerstwu Zdrowia podczas specjalnego spotkania z ekspertami Grupy Monitorującej. Raport powstanie w terminie: listopad-grudzień 2015 r.

Efekty konsultacji będzie można na bieżąco śledzić na stronie Instytutu.

Termin realizacji projektu: 01 września 2014 r. – 31 grudnia 2015 r.
 
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Raport i rekomendacje dla Ministerstwa Zdrowia

2015-12-31

W wyniku realizacji projektu opracowany został raport podsumowujący realizację projektu pn. „Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia” wraz z rekomendacjami dla uczestników procesu legislacyjnego.

» czytaj więcej o Raport i rekomendacje dla Ministerstwa Zdrowia

Konsultacje i wyniki konsultacji - październik 2015 r.

2015-09-24

1) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
2) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą 
3) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie patomorfologii

» czytaj więcej o Konsultacje i wyniki konsultacji - październik 2015 r.

Konsultacje i wyniki konsultacji - wrzesień 2015 r.

2015-09-08

1) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
2) Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
3) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego

» czytaj więcej o Konsultacje i wyniki konsultacji - wrzesień 2015 r.

Konsultacje i wyniki konsultacji - sierpień 2015 r.

2015-07-30

1) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
2) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej

» czytaj więcej o Konsultacje i wyniki konsultacji - sierpień 2015 r.

Konsultacje i wyniki konsultacji - lipiec 2015 r.

2015-07-08

1) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
2) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne
3) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
4) Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

» czytaj więcej o Konsultacje i wyniki konsultacji - lipiec 2015 r.

Konsultacje i wyniki konsultacji -czerwiec 2015 r.

2015-06-09

1) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
2) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
3)Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
4)Projekt rozporządzenia Ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

» czytaj więcej o Konsultacje i wyniki konsultacji -czerwiec 2015 r.

Konsultacje i wyniki konsultacji - kwiecień 2015 r.

2015-04-01

1) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
2) Projekt ustawy o zdrowiu publicznym

» czytaj więcej o Konsultacje i wyniki konsultacji - kwiecień 2015 r.

Konsultacje proj. rozp. Ministra Zdrowia - marzec 2015 r.

2015-03-19

1) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

» czytaj więcej o Konsultacje proj. rozp. Ministra Zdrowia - marzec 2015 r.

Konsultacje proj. rozp. Ministra Zdrowia i wyniki konsultacji - luty 2015 r.

2015-02-23

1) Projekt  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

» czytaj więcej o Konsultacje proj. rozp. Ministra Zdrowia i wyniki konsultacji - luty 2015 r.

Konsultacje i wyniki konsultacji - grudzień 2014

2014-12-11

1) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego 
2) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych 
3) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
4) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych
5) Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

» czytaj więcej o Konsultacje i wyniki konsultacji - grudzień 2014

1 | 2

Nasze członkostwo:

Przejdź do serwisu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Przejdź do serwisu Kodeks Etyki dla Organizacji Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Współpracujemy z:

Przejdź do serwisu Forum zdrowia Przejdź do serwisu Centrum informacji leku Przejdź do serwisu Prawo i medycyna Przejdź do serwisu zdronet Przejdź do serwisu NIPiP Przejdź do serwisu Rzecznik Praw Pacjenta Przejdź do serwisu Ministerstwo Zdrowia dla pacjenta - refundacja Przejdź do serwisu Szpital św. Elżbiety Przejdź do serwisu Naj Magazyn Przejdź do serwisu Kancelaria Adwokacka Tymoteusz Barański

Dziękujemy za wsparcie

Przejdź do serwisu Roche Przejdź do serwisu Novo nordisk Przejdź do serwisu GlaxoSmithKline Przejdź do serwisu Fundusze EOG Przejdź do serwisu Fundacja Batorego Przejdź do serwisu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Portal w bieżącym roku finansowany z grantów:

Przejdź do serwisu Amgen Przejdź do serwisu Jannsen
Przejdź do góry
Projekt i obsługa portalu: Active Pharma Sp. z o.o.
Prawa Pacjenta © 2007 - Regulamin Serwisu - Polityka cookies