Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Zamknij

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Zakład opiekuńczo-leczniczy


Witam, jeżeli podczas pobytu pacjenta w szpitalu zostanie ustalone, że wymaga on całodobowej opieki medycznej i ma zostać skierowany do zakładu opiekuńczo-leczniczego, to gdzie ma przebywać pacjent do czasu załatwienia formalności z tym związanych i kto za ten okres przejściowy płaci? 


Pacjent, który z uwagi stan zdrowia wymaga zapewnienia całodobowej opieki medycznej i jest kierowany do zakładu leczniczo pielęgnacyjnego lub też zakładu opiekuńczo leczniczego oczekuje na przyjęcie w domu lub też powinien być bezpośrednio ze szpitala przewieziony do Zakładu. 

W pierwszym przypadku pacjent przebywa w domu na własny koszt, może jednakże uzyskać świadczenia pielęgniarskie w ramach opieki długoterminowej, finansowanej przez NFZ. Zasady otrzymania tej opieki są określone przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r.  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. (Dz. U. Nr 140 poz. 1147 z późn. zm.).

Natomiast druga sytuacja następuje w przypadkach nagłych, uzasadnionych stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym. Tryb pilny umożliwia skrócenie procedury związanej z przyjęciem pacjenta  i trudno w takiej sytuacji mówić o czasie oczekiwania na załatwienie spraw formalnych. Zasady kierowania i przyjęcia do Zakładu wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt  w tych zakładach (Dz. U, nr 166, poz. 1265).

Ponadto w wyjątkowych sytuacjach pacjent może oczekiwać w szpitalu na załatwienie spraw formalnych związanych przyjęciem do Zakładu (a szpital nie obciąży pacjenta kosztami nieuzasadnionego pobytu), jeżeli jego stan zdrowia bezwzględnie wymaga np. użycia sprzętu medycznego niemożliwego do stosowania w domu. Należy jednak zauważyć, że w takich sytuacjach stosuje się tryb nagły przy przyjęciu do Zakładu. 

Istotnym jest, że gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga hospitalizacji tj. pobyt w szpitalu nie jest związany z dalszym leczeniem ( proces diagnostyczno –terapeutyczny został zakończony) szpital ma prawo wypisać pacjenta do domu, co wynika z  art. 22 ust 1 pkt. 1 i art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.). Placówka ma również prawo obciążyć pacjenta kosztami pobytu w szpitalu począwszy od terminu określonego przez kierownika zakładu opieki, jeżeli jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych. Przywołane przepisy stwierdzają również, że szpital ma obowiązek zawiadomić organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pacjenta, jeżeli opiekun faktyczny nie odbiera ze szpitala w wyznaczonym terminie, osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

UWAGA - w chwili zamieszczania odpowiedzi na to pytanie obowiązywała ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Od 1 lipca 2011 roku  obowiązuje ustawa z  dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W chwili obecnej lekarz ma prawo wypisać pacjenta ze szpitala gdy stan zdrowia nie wymaga udzielania świadczeń w rodzaju stacjonarne  i całodobowe świadczenia zdrowotne, co wynika z art. 29  ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Ponadto, Szpital ma również prawo, zgodnie z art.30 ust. 4 ww. ustawy  obciążyć pacjenta kosztami pobytu w szpitalu począwszy od terminu określonego przez kierownika zakładu opieki, jeżeli jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych.

Nasze członkostwo:

Przejdź do serwisu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Przejdź do serwisu Kodeks Etyki dla Organizacji Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Współpracujemy z:

Przejdź do serwisu Forum zdrowia Przejdź do serwisu Centrum informacji leku Przejdź do serwisu Prawo i medycyna Przejdź do serwisu zdronet Przejdź do serwisu NIPiP Przejdź do serwisu Rzecznik Praw Pacjenta Przejdź do serwisu Ministerstwo Zdrowia dla pacjenta - refundacja Przejdź do serwisu Szpital św. Elżbiety Przejdź do serwisu Naj Magazyn Przejdź do serwisu Kancelaria Adwokacka Tymoteusz Barański

Dziękujemy za wsparcie

Przejdź do serwisu Roche Przejdź do serwisu Novo nordisk Przejdź do serwisu GlaxoSmithKline Przejdź do serwisu Fundusze EOG Przejdź do serwisu Fundacja Batorego Przejdź do serwisu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Portal w bieżącym roku finansowany z grantów:

Przejdź do serwisu Amgen Przejdź do serwisu Jannsen
Przejdź do góry
Projekt i obsługa portalu: Active Pharma Sp. z o.o.
Prawa Pacjenta © 2007 - Regulamin Serwisu - Polityka cookies