Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Zamknij

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Zakład opiekuńczo-leczniczy


Witam, jeżeli podczas pobytu pacjenta w szpitalu zostanie ustalone, że wymaga on całodobowej opieki medycznej i ma zostać skierowany do zakładu opiekuńczo-leczniczego, to gdzie ma przebywać pacjent do czasu załatwienia formalności z tym związanych i kto za ten okres przejściowy płaci? 


Pacjent, który z uwagi stan zdrowia wymaga zapewnienia całodobowej opieki medycznej i jest kierowany do zakładu leczniczo pielęgnacyjnego lub też zakładu opiekuńczo leczniczego oczekuje na przyjęcie w domu lub też powinien być bezpośrednio ze szpitala przewieziony do Zakładu. 

W pierwszym przypadku pacjent przebywa w domu na własny koszt, może jednakże uzyskać świadczenia pielęgniarskie w ramach opieki długoterminowej, finansowanej przez NFZ. Zasady otrzymania tej opieki są określone przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r.  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. (Dz. U. Nr 140 poz. 1147 z późn. zm.).

Natomiast druga sytuacja następuje w przypadkach nagłych, uzasadnionych stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym. Tryb pilny umożliwia skrócenie procedury związanej z przyjęciem pacjenta  i trudno w takiej sytuacji mówić o czasie oczekiwania na załatwienie spraw formalnych. Zasady kierowania i przyjęcia do Zakładu wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt  w tych zakładach (Dz. U, nr 166, poz. 1265).

Ponadto w wyjątkowych sytuacjach pacjent może oczekiwać w szpitalu na załatwienie spraw formalnych związanych przyjęciem do Zakładu (a szpital nie obciąży pacjenta kosztami nieuzasadnionego pobytu), jeżeli jego stan zdrowia bezwzględnie wymaga np. użycia sprzętu medycznego niemożliwego do stosowania w domu. Należy jednak zauważyć, że w takich sytuacjach stosuje się tryb nagły przy przyjęciu do Zakładu. 

Istotnym jest, że gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga hospitalizacji tj. pobyt w szpitalu nie jest związany z dalszym leczeniem ( proces diagnostyczno –terapeutyczny został zakończony) szpital ma prawo wypisać pacjenta do domu, co wynika z  art. 22 ust 1 pkt. 1 i art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.). Placówka ma również prawo obciążyć pacjenta kosztami pobytu w szpitalu począwszy od terminu określonego przez kierownika zakładu opieki, jeżeli jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych. Przywołane przepisy stwierdzają również, że szpital ma obowiązek zawiadomić organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pacjenta, jeżeli opiekun faktyczny nie odbiera ze szpitala w wyznaczonym terminie, osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

UWAGA - w chwili zamieszczania odpowiedzi na to pytanie obowiązywała ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Od 1 lipca 2011 roku  obowiązuje ustawa z  dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W chwili obecnej lekarz ma prawo wypisać pacjenta ze szpitala gdy stan zdrowia nie wymaga udzielania świadczeń w rodzaju stacjonarne  i całodobowe świadczenia zdrowotne, co wynika z art. 29  ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Ponadto, Szpital ma również prawo, zgodnie z art.30 ust. 4 ww. ustawy  obciążyć pacjenta kosztami pobytu w szpitalu począwszy od terminu określonego przez kierownika zakładu opieki, jeżeli jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych.

Nasze członkostwo:

Przejdź do serwisu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Przejdź do serwisu Kodeks Etyki dla Organizacji Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Współpracujemy z:

Przejdź do serwisu Forum zdrowia Przejdź do serwisu Centrum informacji leku Przejdź do serwisu Prawo i medycyna Przejdź do serwisu zdronet Przejdź do serwisu NIPiP Przejdź do serwisu Fundacja Ius Medicinae Przejdź do serwisu Kancelaria Adwokacka Adwokat Tymoteusz Barański Przejdź do serwisu Ministerstwo Zdrowia dla pacjenta - refundacja Przejdź do serwisu NPOZP Przejdź do serwisu http://www.ikp.gov.pl/

Dziękujemy za wsparcie

Przejdź do serwisu Roche Przejdź do serwisu Novo nordisk Przejdź do serwisu GlaxoSmithKline

Portal w bieżącym roku finansowany z grantów:

Przejdź do serwisu Amgen Przejdź do serwisu Jannsen
Przejdź do góry
Projekt i obsługa portalu: Active Pharma Sp. z o.o.
Prawa Pacjenta © 2007 - Regulamin Serwisu - Polityka cookies