Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Zamknij

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Badania profilaktyczne u lekarza poz


Internista skierował mnie do Instytutu Żywności i Żywienia. Instytut kazał mi zrobić badania (dostałam całą listę badań) w swojej przychodni. Niestety Przychodnia odesłała mnie po skierowanie do Instytutu, który znów odesłał mnie do przychodni twierdząc, że raz w roku mam prawo żądać wykonania mi badań profilaktycznych.  Kto ma rację?

 


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484 ) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ( np. podstawowej opieki zdrowotnej), kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej dołącza do skierowania:
1) wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania.
W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostającychw związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  

Reasumując w przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających  w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia lekarz z poradni specjalistycznej. 

Jeżeli więc, lekarz poz skierował Panią do leczenia specjalistycznego to dalsze leczenie, łącznie  z badaniami diagnostycznymi winno być wykonane w tej placówce. Takie zdarzenia –gdy lekarz specjalista stwierdza potrzebę wykonania badań, a jednocześnie nie wystawia skierowania na te badania wymagają wyjaśnienia. Z uwagi na powyższe proponuję kontakt z mazowieckim oddziałem wojewódzkim NFZ. 

Jest jeszcze druga możliwość – która mogła nastąpić, jeżeli Pani wizyta w Instytucie nie była przeprowadzona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a np. w ramach programu badawczego. Wtedy lekarz poz może :
-podjąć leczenie w własnym zakresie,
-skierować Panią do poradni specjalistycznej.
Nadmieniam również, że lekarz poz również jest zobowiązany kierować pacjenta na badania diagnostycznej, zgodne ze swoimi kompetencjami , jeżeli w wyniku porady tego lekarza zajdzie taka konieczność.

Wyjaśniam również, że  obecnie obowiązek zlecania badań profilaktycznych wraz z ustaleniem terminów ich realizacji funkcjonuje głównie w medycynie pracy (dot. profilaktycznych badań lekarskich dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy) i medycynie sportu. 

Nie ma standardów medycznych nakazujących wykonanie zdrowej osobie typowych badań profilaktycznych w rodzaju np. rtg płuc, morfologii z ustaleniem terminów ich realizacji. 

NFZ finansuje wprawdzie tzw. programy profilaktyczne ale skierowane są one do określonej populacji osób (czynnikiem decydującym jest płeć i wiek). Obecnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonują :
-program profilaktyki raka szyjki macicy,
-program profilaktyki raka piersi,
-program badań prenatalnych,
-program profilaktyki chorób odtytoniowych.
Ponadto lekarz poz wykonuje wobec swoich pacjentów świadczenia  :
- profilaktykę chorób układu krążenia,
- profilaktykę chorób gruźlicy,

Nasze członkostwo:

Przejdź do serwisu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Przejdź do serwisu Kodeks Etyki dla Organizacji Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Współpracujemy z:

Przejdź do serwisu Forum zdrowia Przejdź do serwisu Centrum informacji leku Przejdź do serwisu Prawo i medycyna Przejdź do serwisu zdronet Przejdź do serwisu NIPiP Przejdź do serwisu Fundacja Ius Medicinae Przejdź do serwisu Kancelaria Adwokacka Adwokat Tymoteusz Barański Przejdź do serwisu Ministerstwo Zdrowia dla pacjenta - refundacja Przejdź do serwisu NPOZP Przejdź do serwisu http://www.ikp.gov.pl/

Dziękujemy za wsparcie

Przejdź do serwisu Roche Przejdź do serwisu Novo nordisk Przejdź do serwisu GlaxoSmithKline

Portal w bieżącym roku finansowany z grantów:

Przejdź do serwisu Amgen Przejdź do serwisu Jannsen
Przejdź do góry
Projekt i obsługa portalu: Active Pharma Sp. z o.o.
Prawa Pacjenta © 2007 - Regulamin Serwisu - Polityka cookies