Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Zamknij

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Badania profilaktyczne u lekarza poz


Internista skierował mnie do Instytutu Żywności i Żywienia. Instytut kazał mi zrobić badania (dostałam całą listę badań) w swojej przychodni. Niestety Przychodnia odesłała mnie po skierowanie do Instytutu, który znów odesłał mnie do przychodni twierdząc, że raz w roku mam prawo żądać wykonania mi badań profilaktycznych.  Kto ma rację?

 


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484 ) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ( np. podstawowej opieki zdrowotnej), kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej dołącza do skierowania:
1) wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania.
W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostającychw związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  

Reasumując w przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających  w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia lekarz z poradni specjalistycznej. 

Jeżeli więc, lekarz poz skierował Panią do leczenia specjalistycznego to dalsze leczenie, łącznie  z badaniami diagnostycznymi winno być wykonane w tej placówce. Takie zdarzenia –gdy lekarz specjalista stwierdza potrzebę wykonania badań, a jednocześnie nie wystawia skierowania na te badania wymagają wyjaśnienia. Z uwagi na powyższe proponuję kontakt z mazowieckim oddziałem wojewódzkim NFZ. 

Jest jeszcze druga możliwość – która mogła nastąpić, jeżeli Pani wizyta w Instytucie nie była przeprowadzona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a np. w ramach programu badawczego. Wtedy lekarz poz może :
-podjąć leczenie w własnym zakresie,
-skierować Panią do poradni specjalistycznej.
Nadmieniam również, że lekarz poz również jest zobowiązany kierować pacjenta na badania diagnostycznej, zgodne ze swoimi kompetencjami , jeżeli w wyniku porady tego lekarza zajdzie taka konieczność.

Wyjaśniam również, że  obecnie obowiązek zlecania badań profilaktycznych wraz z ustaleniem terminów ich realizacji funkcjonuje głównie w medycynie pracy (dot. profilaktycznych badań lekarskich dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy) i medycynie sportu. 

Nie ma standardów medycznych nakazujących wykonanie zdrowej osobie typowych badań profilaktycznych w rodzaju np. rtg płuc, morfologii z ustaleniem terminów ich realizacji. 

NFZ finansuje wprawdzie tzw. programy profilaktyczne ale skierowane są one do określonej populacji osób (czynnikiem decydującym jest płeć i wiek). Obecnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonują :
-program profilaktyki raka szyjki macicy,
-program profilaktyki raka piersi,
-program badań prenatalnych,
-program profilaktyki chorób odtytoniowych.
Ponadto lekarz poz wykonuje wobec swoich pacjentów świadczenia  :
- profilaktykę chorób układu krążenia,
- profilaktykę chorób gruźlicy,

Nasze członkostwo:

Przejdź do serwisu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Przejdź do serwisu Kodeks Etyki dla Organizacji Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Współpracujemy z:

Przejdź do serwisu Forum zdrowia Przejdź do serwisu Centrum informacji leku Przejdź do serwisu Prawo i medycyna Przejdź do serwisu zdronet Przejdź do serwisu NIPiP Przejdź do serwisu Rzecznik Praw Pacjenta Przejdź do serwisu Ministerstwo Zdrowia dla pacjenta - refundacja Przejdź do serwisu Szpital św. Elżbiety Przejdź do serwisu Naj Magazyn Przejdź do serwisu Kancelaria Adwokacka Tymoteusz Barański

Dziękujemy za wsparcie

Przejdź do serwisu Roche Przejdź do serwisu Novo nordisk Przejdź do serwisu GlaxoSmithKline Przejdź do serwisu Fundusze EOG Przejdź do serwisu Fundacja Batorego Przejdź do serwisu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Portal w bieżącym roku finansowany z grantów:

Przejdź do serwisu Amgen Przejdź do serwisu Jannsen
Przejdź do góry
Projekt i obsługa portalu: Active Pharma Sp. z o.o.
Prawa Pacjenta © 2007 - Regulamin Serwisu - Polityka cookies